नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखकsort ascending प्रतिसाद
गझल शक्य नाही स्नेहदर्शन 4
गझल माझा मुलगा स्नेहदर्शन 14
गझल जीवन तेंव्हा भिजत राहते स्नेहदर्शन
गझल मी कधी माझ्यात ही असणार नाही स्नेहदर्शन 1
गझल अंतरास जाळते व्यथा स्नेहदर्शन 3
गझल भेटण्याचे राहिले स्नेहदर्शन 5
गझल जीवना माझ्या बरोबर चालतांना स्नेहदर्शन 14
गझल जीवन तेंव्हा भिजत राहते स्नेहदर्शन 4
गझल आयुष्याचे रोप सोनाली जोशी 2
गझल का सूर नवा हा छेडत जाते भासांची वीणा ? सोनाली जोशी 3
गझल पहा दिशाही रुसून बसल्या तुझ्यासारख्या. सोनाली जोशी 14
गझल या उदास रात्री सोनाली जोशी 5
गझल या श्वासाचा,कुणी भरोसा द्यावा , तू ये ना सोनाली जोशी 5
गझल गेले हळूच जेव्हा मी चोरपावलांनी... सोनाली जोशी 18
गझल बहरासंगे फुलणार्‍या सर्व फुलांची मी कोण लागते सोनाली जोशी
गझल मी बोचलो म्हणाले सोनाली जोशी 11
गझल पक्षी येती झाड बहरता , वठल्यावरती कुणी न दिसते सोनाली जोशी 7
गझल रहस्ये गाडली गेली तळाशी सोनाली जोशी 14
गझल प्रवास सोनाली जोशी 7
गझल भेट सोनाली जोशी 5
गझल मनात येता विचार त्याचा उदास होते हसले तरी सोनाली जोशी 9
गझल कुणाकुणाला जरी समजला, मला परंतू कळला नाही... सोनाली जोशी 15
गझल मी मोजत असते रात्री सोनाली जोशी 5
गझल गप्प नसती लोक काही नेमके पाहूनही सोनाली जोशी 11
गझल त्या कळीची रानवेड्या पाखराशी भेट झाली सोनाली जोशी 9

Pages