नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखकsort ascending प्रतिसाद
गझल प्रवास सोनाली जोशी 7
गझल भेट सोनाली जोशी 5
गझल मनात येता विचार त्याचा उदास होते हसले तरी सोनाली जोशी 9
गझल पक्षी येती झाड बहरता , वठल्यावरती कुणी न दिसते सोनाली जोशी 7
गझल रहस्ये गाडली गेली तळाशी सोनाली जोशी 14
गझल त्या कळीची रानवेड्या पाखराशी भेट झाली सोनाली जोशी 9
गझल हुंदका साधा तुझा सांगून गेला सोनाली जोशी 6
गझल आताशा तो जरा निराळे वागत असतो सोनाली जोशी 7
गझल कुणाकुणाला जरी समजला, मला परंतू कळला नाही... सोनाली जोशी 15
गझल पहा दिशाही रुसून बसल्या तुझ्यासारख्या. सोनाली जोशी 14
गझल तुझा चेहरा सोनाली जोशी 8
गझल मी मोजत असते रात्री सोनाली जोशी 5
गझल गप्प नसती लोक काही नेमके पाहूनही सोनाली जोशी 11
गझल या श्वासाचा,कुणी भरोसा द्यावा , तू ये ना सोनाली जोशी 5
गझल तुझी आठवण आली सोनाली जोशी 8
गझल तुला बोलावतो सागर तुला बोलावती वाटा सोनाली जोशी 8
गझल शब्द बेहोश कर.. सुशांत खुरसाले. 5
गझल छडा लागला रे सुरेश शिरोडकर 7
गझल लंब सुनेत्रा सुभाष 5
गझल सांग ओठास तुझी गोष्ट फुलांची बाई सुनेत्रा सुभाष 8
गझल रजनीगंधा सुनेत्रा सुभाष 8
गझल किती आळशी सुनेत्रा सुभाष 15
गझल फुलांनी काय हो केले ? सुनेत्रा सुभाष 4
गझल किती दिवस मी रदीफ व्हावे सुनेत्रा सुभाष 8
गझल साय सुनेत्रा सुभाष 6

Pages