नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखकsort ascending प्रतिसाद
गझल मी बोचलो म्हणाले सोनाली जोशी 11
गझल प्रवास सोनाली जोशी 7
गझल नको फिरून बोलणे नकोच आज भेटणे सोनाली जोशी 6
गझल निराधार सोनाली जोशी 12
गझल अनेक वर्षे जमीन उजाड पडून आहे सोनाली जोशी 4
गझल आयुष्याचे रोप सोनाली जोशी 2
गझल मनात येता विचार त्याचा उदास होते हसले तरी सोनाली जोशी 9
गझल त्या कळीची रानवेड्या पाखराशी भेट झाली सोनाली जोशी 9
गझल कसा कसा वाढला कळू दे ,माझा तुझा दुरावा... सोनाली जोशी 4
गझल केवळ तुझी होऊन झंकारायचे सोनाली जोशी 15
गझल या उदास रात्री सोनाली जोशी 5
गझल धीट माझी प्रीत होती सोनाली जोशी 12
गझल हुंदका साधा तुझा सांगून गेला सोनाली जोशी 6
गझल आताशा तो जरा निराळे वागत असतो सोनाली जोशी 7
गझल गेले हळूच जेव्हा मी चोरपावलांनी... सोनाली जोशी 18
गझल रस्ता भरलेला असतो अन गर्दी साचत असते सोनाली जोशी 7
गझल शब्द बेहोश कर.. सुशांत खुरसाले. 5
गझल छडा लागला रे सुरेश शिरोडकर 7
गझल कमळ नव्हे पण गुलाब तू तर - सुनेत्रा सुभाष सुनेत्रा सुभाष 5
गझल गझल सुनेत्रा सुभाष 7
गझल दळण सुनेत्रा सुभाष 6
गझल किती आळशी सुनेत्रा सुभाष 15
गझल नकोच जाऊ तिथे अता तू सुनेत्रा सुभाष 2
गझल लंब सुनेत्रा सुभाष 5
गझल सांग ओठास तुझी गोष्ट फुलांची बाई सुनेत्रा सुभाष 8

Pages