नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखकsort ascending प्रतिसाद
गझल मनात येता विचार त्याचा उदास होते हसले तरी सोनाली जोशी 9
गझल पक्षी येती झाड बहरता , वठल्यावरती कुणी न दिसते सोनाली जोशी 7
गझल सोने सोनाली जोशी 3
गझल रहस्ये गाडली गेली तळाशी सोनाली जोशी 14
गझल त्या कळीची रानवेड्या पाखराशी भेट झाली सोनाली जोशी 9
गझल हुंदका साधा तुझा सांगून गेला सोनाली जोशी 6
गझल कुणाकुणाला जरी समजला, मला परंतू कळला नाही... सोनाली जोशी 15
गझल आताशा तो जरा निराळे वागत असतो सोनाली जोशी 7
गझल मी मोजत असते रात्री सोनाली जोशी 5
गझल गप्प नसती लोक काही नेमके पाहूनही सोनाली जोशी 11
गझल तुझा चेहरा सोनाली जोशी 8
गझल मनास केले असे मोकळे सोनाली जोशी 5
गझल तुझी आठवण आली सोनाली जोशी 8
गझल तुला बोलावतो सागर तुला बोलावती वाटा सोनाली जोशी 8
गझल आयुष्याचे रोप सोनाली जोशी 2
गझल चंद्र झालो मी कुणाचा अन किती डागाळलो मी.. सोनाली जोशी 12
गझल शब्द बेहोश कर.. सुशांत खुरसाले. 5
गझल छडा लागला रे सुरेश शिरोडकर 7
गझल सांग ओठास तुझी गोष्ट फुलांची बाई सुनेत्रा सुभाष 8
गझल रजनीगंधा सुनेत्रा सुभाष 8
गझल किती आळशी सुनेत्रा सुभाष 15
गझल फुलांनी काय हो केले ? सुनेत्रा सुभाष 4
गझल किती दिवस मी रदीफ व्हावे सुनेत्रा सुभाष 8
गझल साय सुनेत्रा सुभाष 6
गझल कहाणी सुनेत्रा सुभाष 8

Pages