बंधन

रेघोट्या ओढल्या सहज आणि नकळत तुझे चित्र तयार झाले.
रंग नाही भरले मी, पण तुझ्या आपुलकीने ते रंगून गेले.
त्या चित्रावर भाळले मी, जेव्हा तुझे मन उलगडले.
अनोळखी आपण तरीही, कायमचे आपल्याला बंधनात बांधून गेले !

प्रतिसाद

ह्या रचनेला गझल म्हणता येणार नाही. पुन्हा गझलेची बाराखडी वाचावी. आकलनात काही अडचण आल्यास इथेच प्रश्न विचारा.

  1. अक्षरविचार आणि गणविचार
  2. छंद, जाती, वृत्त आणि यतिविचार

हे लेखही वाचा.