नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखकsort descending प्रतिसाद
गझल मनात येता विचार त्याचा उदास होते हसले तरी सोनाली जोशी 9
गझल पक्षी येती झाड बहरता , वठल्यावरती कुणी न दिसते सोनाली जोशी 7
गझल त्या कळीची रानवेड्या पाखराशी भेट झाली सोनाली जोशी 9
गझल हुंदका साधा तुझा सांगून गेला सोनाली जोशी 6
गझल आताशा तो जरा निराळे वागत असतो सोनाली जोशी 7
गझल अनेक वर्षे जमीन उजाड पडून आहे सोनाली जोशी 4
गझल तुझा चेहरा सोनाली जोशी 8
गझल तुझी आठवण आली सोनाली जोशी 8
गझल कसा कसा वाढला कळू दे ,माझा तुझा दुरावा... सोनाली जोशी 4
गझल सोने सोनाली जोशी 3
गझल रस्ता भरलेला असतो अन गर्दी साचत असते सोनाली जोशी 7
गझल चंद्र झालो मी कुणाचा अन किती डागाळलो मी.. सोनाली जोशी 12
गझल मनास केले असे मोकळे सोनाली जोशी 5
गझल गेले हळूच जेव्हा मी चोरपावलांनी... सोनाली जोशी 18
गझल नको फिरून बोलणे नकोच आज भेटणे सोनाली जोशी 6
गझल कशाला फुलांनी सोनाली जोशी 10
गझल का सूर नवा हा छेडत जाते भासांची वीणा ? सोनाली जोशी 3
गझल निराधार सोनाली जोशी 12
गझल केवळ तुझी होऊन झंकारायचे सोनाली जोशी 15
गझल पहा दिशाही रुसून बसल्या तुझ्यासारख्या. सोनाली जोशी 14
गझल आयुष्याचे रोप सोनाली जोशी 2
गझल या श्वासाचा,कुणी भरोसा द्यावा , तू ये ना सोनाली जोशी 5
गझल या उदास रात्री सोनाली जोशी 5
गझल धीट माझी प्रीत होती सोनाली जोशी 12
गझल शक्य नाही स्नेहदर्शन 4

Pages