नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखकsort ascending प्रतिसाद
गझल गझल-" म्हणून जगणे आले"- विदेश 3
गझल गात येथे तू उगा का थांबलेला विदेश
गझल मी मोरपीस व्हावे - विदेश 3
गझल शिखर त्यांनी गाठलेले - विदेश 3
गझल म्हणालो त्यातले काहीच मी करणार नाही विजय दि. पाटील 10
गझल आईच्या पोटात कधी हा भेद कुणी का शिकले? विजय दि. पाटील
गझल मनात माझ्या कुठून येते बरेच काही? विजय दि. पाटील 12
गझल तुझ्या हातात माझ्या जिंदगीचा कासरा मी देत आहे विजय दि. पाटील 6
गझल बघ तुझ्या येण्यामधे हे केवढे मांगल्य आहे विजय दि. पाटील 6
गझल गावाला आलो की..... विजय दि. पाटील 2
गझल जे जगतो ते लिहिणारा विजय दि. पाटील 3
गझल भांडेल कोण आता? विजय दि. पाटील 3
गझल ह्याहून मोठे अक्रीत काही घडणार नाही विजय दि. पाटील
गझल गझल विजय दि. पाटील 2
गझल अधनंमधनं आनंदाची कडमड आहे विजय दि. पाटील 6
गझल मी तसा माणूस आहे विजय दि. पाटील
गझल आजच्या आज विजय दि. पाटील 7
गझल नवी गझल विजय दि. पाटील 3
गझल गझल विजय दि. पाटील 2
गझल निघाले अर्थ नाही ते तुझ्या वाटेत येण्याचे विजय दि. पाटील 6
गझल सिग्नल विजय दि. पाटील 1
गझल बोचरे वारे विजय दि. पाटील 12
गझल शब्द बेईमान झाले आज इतके काय सांगू? विजय दि. पाटील 4
गझल अमल विजय दि. पाटील 4
गझल वर्तुळे विजय दि. पाटील 4

Pages