वेचक छंदविचार


डॉ. माधव त्रिंबक पटवर्धन (माधव जूलियन) ह्यांनी लिहिलेल्या "छंदोरचना" ह्या अत्यंत मौलिक ग्रंथातील खालील वेचक छंदविचार केवळ वाचकांनाच नव्हे तर कवींनाही उपयोगी ठरतील. सर्वांनी लाभ घ्यावा.


प्रतिसाद

I want the full information about the marathi Gazal. I like to write the same, but i wasn't have much knowledge about this form. can anybody guide me? or give me the basic information about the writting of the Gazals