रंग माझा वेगळा प्रास्ताविक -पु. ल. देशपांडे

"सुरेश भटांना गझलेचे फार मोठे आकर्षण आहे. कारण 'गझल' हे केवळ वृत्त नसून
ती एक वृती आहे. एव्हढेच नव्हे तर तिच्यात एक सूक्ष्म आणि सुंदर निवृतीही
आहे."

"रंग माझा वेगळा" ह्या भटांच्या गाजलेल्या कवितासंग्रहाला पुलंचे प्रास्ताविक लाभले होते. हे प्रास्ताविक दोन भागात सादर आहे.

Taxonomy upgrade extras: