केले जुलूम ....

केले जुलूम ज्यांनी, त्यानाच राहवेना
ते सांत्वनास आले, मज हास्य आवरेना

उचलून पापण्यांना, मी पाहिलेच नाही
ना-पाहणेच माझे, कोणास पाहवेना

ऐकून घेतले मी, ते बोल दांभिकांचे
बसलो अबोल, तेही कोणास साहवेना

इतिहास पाठ ह्यांना, माझ्या पराभवाचे
जयगान आजचे पण, कोणास आठवेना

आम्ही परस्परांचे, हे जाणतो बहाणे
पण खेळ रंगलेला. कोणास मोडवेना


 

 

प्रतिसाद

ऐकून घेतले मी, ते बोल दांभिकांचे
बसलो अबोल, तेही कोणास साहवेना
सुंदर गझल. सगळेच शेर आवडले.

डबीर जी,
अप्रतीम गझल, शेवटचा शेर खुपच भावला. पुढच्या गझलेची वाट पहातो.
सत्यन्जय

सुंदर गझल.
बसलो अबोल, तेही कोणास साहवेना
यावरून
"उनको ये शिकायत है के हम कुछ नहीं कहते
अपनी तो ये आदत है के हम कुछ नहीं कहतें"
आठवले.

मतला मस्त आहे. सारे शेर सहज आले आहेत. गझल आवडली.

वा डबीरसाहेब!
सुंदर गझल..
- केले जुलूम ज्यांनी त्यांनाच राहवेना ... अप्रतिम मिसरा आहे.
मतला अतिशय आवडला.
इतिहास/ जयगान, ना-पाहणेच माझे हे शेरही.
- कुमार

मजबूत गझल आहे. वा!

अप्रतिम गझल! सगळेच शेर आवडले.

वा वा,
सुंदर गझल. मतला खासच आहे.
---अगस्ती

इतिहास पाठ ह्यांना, माझ्या पराभवाचे
जयगान आजचे पण, कोणास आठवेना..सुंदर
-गझल आवडली
-मानस६