भाव


तुझ्या डोळ्यांतले जे भाव होते
कुणाच्या काळजावर घाव होते?

इथे काटेच आता सोबतीला,
[फुलांसाठी कधी हे गाव होते ]

तुझा रुसवा, तुझे फसवे उसासे,
मला रोखायचे ते डाव होते

तुझ्या ओठांत माझे गीत होते,
तुझ्या गीतात माझे नाव होते

कधी सत्यात ते दिसलेच नाही
तुझ्या स्वप्नातले जे गाव होते

मनापासून मी होते तुझी का?
अखेरीला मनी हे भाव होते!

गझल: 

प्रतिसाद

मनापासून मी होते तुझी का?
अखेरीला मनी हे भाव होते!
सुंदर...
तुझा रुसवा, तुझे फसवे उसासे,
मला रोखायाचे ते डाव होते
छान...
'रोखायचे' हवंय... वृत्तासाठी...
चुभूद्याघ्या...
***********************
वाहत्या गर्दीत माझा चेहरा पाहू नको तू
मुखवटे आहेत तेथे, त्यात हा 'नचिकेत' नाही!!

खरंच, रोखायचे टंकायचं होतं, चुकून एक काना जास्त झाला! संपादन कसं करतात?
क्रान्ति {रोज सकाळी असे काहि वाचावे सुंदर | अवघे जीवन भरून जावे आनंदाने!}

तुझा रुसवा, तुझे फसवे उसासे,
मला रोखायाचे ते डाव होते... वा वा!
-मानस६

गझल एकंदर छान आहे.  

फुलांसाठी कधी हे गाव होते

मनापासून मी होते तुझी का?

ह्या सुट्या ओळी फार आवडल्या. पुढील लेखनासाठी शुभेच्छा. आणखी बारीक आणि थोडा अधिक ताजा विचार मांडता आल्यास उत्तम असे मला वाटते. चूभूद्याघ्या.

छान .....
कधी सत्यात ते दिसलेच नाही
तुझ्या स्वप्नातले जे गाव होते

मनापासून मी होते तुझी का?
अखेरीला मनी हे भाव होते!

तुझ्या डोळ्यांतले जे भाव होते
कुणाच्या काळजावर घाव होते?

तुझ्या ओठांत माझे गीत होते,
तुझ्या गीतात माझे नाव होते

 

हे दोन शेर जास्त आवडले

 

छान  आहे  गझल.
शेवटचे  तीन  शेर  फार  आवडले.
 

क्रान्ति....मस्तच :) पहिले  तीन शेर फारच आवडले :)