माझे घराणे : प्रदीप निफाडकर

दूर तू आहेस अन् सुचते न गाणे
हे असे माझे जिणे लाजीरवाणे

राहिली आजन्म ती येथे कुमारी
भेटला नाही तिला माझ्याप्रमाणे

दान माझे पाहुनी हा कर्ण लाजे
मी फुटाण्यांना दिले साखरफुटाणे

टाकतो विश्वास मी कोणावरीही
भेटणारा वाटतो माझ्याप्रमाणे

गुंफले जेव्हा तिने हे नाव माझे
धन्य झाले पाठ केलेले उखाणे

मी भटांचा कोण आहे काय सांगू!
गझल माझी सांगते माझे घराणे

प्रतिसाद

गझल आवडली
दूर तू आहेस अन् सुचते न गाणे
हे असे माझे जिणे लाजीरवाणे
राहिली आजन्म ती येथे कुमारी
भेटला नाही तिला माझ्याप्रमाणे
दान माझे पाहुनी हा कर्ण लाजे
मी फुटाण्यांना दिले साखरफुटाणे
टाकतो विश्वास मी कोणावरीही
भेटणारा वाटतो माझ्याप्रमाणे
गुंफले जेव्हा तिने हे नाव माझे
धन्य झाले पाठ केलेले उखाणे
मी भटांचा कोण आहे काय सांगू!
गझल माझी सांगते माझे घराणे

टाकतो विश्वास मी कोणावरीही
भेटणारा वाटतो माझ्याप्रमाणे
गुंफले जेव्हा तिने हे नाव माझे
धन्य झाले पाठ केलेले उखाणे.. हे शेर अतिशय भावलेत
-मानस६

दान माझे पाहुनी हा कर्ण लाजे
मी फुटाण्यांना दिले साखरफुटाणे
कलोअ चूभूद्याघ्या

वा ! वा!
प्रतेक शेर लज्वाब