कविता जुळून आली..

सलताच वेदना ती, कविता जुळून आली..
सृजनास वेदनेची महती कळून आली!

तेजाळल्या दिव्याच्या वातीस हे विचारा..
हे अग्निदिव्य करण्या, ती का जळून आली?

हा संपणार नाही रस्ता कधी व्यथेचा..
ती वाट का नव्याने येथे वळून आली?

जो काय कौल आहे, तो दे, 'असा', 'तसाही'..
पाहून वाट आता गात्रे गळून आली!

सोडून सौख्य गेले वाटेत आज अर्ध्या..
कळताच 'एकटा' मी, दुःखे वळून आली!

-- बहर.

गझल: 

प्रतिसाद

सलताच वेदना ती, कविता जुळून आली..
सृजनास वेदनेची महती कळून आली!

वा.. मस्त मतला.. फार आवडला..

गझल आवडली,राहुल.

सलताच वेदना ती, कविता जुळून आली..
सृजनास वेदनेची महती कळून आली!

व्वा. फार सुंदर

सुरेख गझल, बहर.
शेवटचा शेर तर फारच आवडला.

कळताच 'एकटा' मी, दुःखे वळून आली!
व्वा..

डॉक्टरसाहेब.. मुटेजी. ज्ञानेशजी.. प्रतिसादांबद्दल अनेक आभार.