क्षण चालले...

क्षण चालले, दिन चालले, अन् चालले आयुष्यही
जगणे न हे जगणे मुळी, ना खेदही ना खंतही

आकाश हे माथ्यावरी, आहे जसे, होते तसे
येतात अन् जातातही, घन सावळे, घन शुभ्रही

इतुके कसे हे एकसे , दिसतात सारे सोबती
हे चेहरे आहेत अन् हे चेहरे नाहीतही

या चुंबनातुन कोण ते, तू जहर हे आहे दिले ?
फुलते कसे गाणे पुन्हा, ह्या पोळल्या ओठातही ?

क्षण चालले, दिन चालले.... पण थांबलो मागेच मी
आता नको, ठेऊस तू, मजला तुझ्या स्मरणातही

प्रतिसाद

हे चेहरे आहेत अन् हे चेहरे नाहीतही, सुंदर मिसरा. गझल आवडली, डबीरसाहेब.

खुपच सुन्दर गझल
मी ह्याला चाल लावू का?
योगेश पर्वते
 
 

आकाश हे माथ्यावरी, आहे जसे, होते तसे
येतात अन् जातातही, घन सावळे, घन शुभ्रही

इतुके कसे हे एकसे , दिसतात सारे सोबती
हे चेहरे आहेत अन् हे चेहरे नाहीतही... क्या बात है...
मक्ता ही सुंदर
-मानस६

क्या बात है ! ह्याला म्हणतात गझल !! जरी ह्या ओळींमध्ये "पंच" नसला तरी , अंतर्मुख करण्याची सुंदर क्षमता आहे.

प्रसन्न शेंबेकर
 "तुझी जागण्याची अदा पाहिली

फुले आरतीला उभी राहिली"