नवे गझललेखन

शीर्षक कवीsort descending प्रकाशनाची तारीख
सोपे नसते कुमार जावडेकर 26 August 2007
देवास ज्ञात आहे (अल्लाह जानता है) कुमार जावडेकर 13 February 2010
पोचुनी दारी तुझ्या कुमार जावडेकर 26 June 2007
आत्मसात कुमार जावडेकर 20 July 2007
गलबत कुठे निघाले केदार पाटणकर 22 July 2014
भेटत राहू केदार पाटणकर 9 March 2010
स्वीकारले केदार पाटणकर 20 June 2007
माणसांना माणसांचे केदार पाटणकर 16 July 2014
सोबत केदार पाटणकर 13 July 2007
कुर्निसात केदार पाटणकर 5 November 2007
पाहुनी तुला केदार पाटणकर 20 February 2010
चकवा केदार पाटणकर 26 April 2012
हा जुगार केदार पाटणकर 26 May 2010
चाललो निघून मी केदार पाटणकर 8 September 2009
लोकांमधल्या प्रतिमेला... केदार पाटणकर 29 December 2008
शोध ज्याचा घेतला तो..(अनुवाद) : केदार पाटणकर केदार पाटणकर 11 December 2009
नाव रिकामी केदार पाटणकर 22 June 2015
पत्रे केदार पाटणकर 18 January 2011
किती? केदार पाटणकर 26 March 2014
जशी रात्र झाली... केदार पाटणकर 10 October 2009
पापणी अद्याप माझी... केदार पाटणकर 5 August 2010
नाही खचायाचे केदार पाटणकर 20 April 2011
अजूनही केदार पाटणकर 16 June 2007
हे तेच ते दिनरात.. केदार पाटणकर 1 August 2009
पहा, शांत झाला.. केदार पाटणकर 17 November 2009

Pages