राहिले रे अजून श्वास किती ?*

* राहिले रे अजून श्वास किती ?
जीवनाची कथा उदास किती


दूर गेलीस तू.. निघून जरी...
दरवळे गंध... आसपास किती


चौकटीचे कुठे असे.. जगणे...
जीवनाला परीघ्-व्यास किती


गंध गेला... उडून पार जरी...
मी जपावे जुन्या फुलास किती ?


ऐकतो... पाहुण्यांस मान इथे
बंद दारेच स्वागतास किती !


सूर माझ्यामधून... दूर अता...
आळवू मी तरी सुखास किती ?


- जनार्दन केशव म्हात्रे
२/ खलिफा निवास, गांधी नगर, जुना बेलापूर रोड,
कळवा-ठाणे ४००६०५.  भ्रमणध्वनी: ९३२३५५५६८८
Taxonomy upgrade extras: 

प्रतिसाद

म्हात्रे साहेब,
तरही गझल छान  आहे.
दुसरा, तिसरा, पाचवा शेर आवडला.

                                                                                                          

ऐकतो... पाहुण्यांस मान इथे
बंद दारेच स्वागतास किती !
 
चांगला शेर  !!

गंध गेला... उडून पार जरी...
मी जपावे जुन्या फुलास किती ?
हा शेर विशेष आवडला.
कल्पना नेहमीच्या असल्या तरी ( जसे बंद द्वारे सागतास असणे, आसपास गंध दरवळणे वगैरे) तरही गझल सफाईदार झाली आहे.
पुढील गझलेसाठी शुभेच्छा!

चौकटीचे कुठे असे.. जगणे...
जीवनाला परीघ-व्यास किती
व्यापक आहे...

ऐकतो... पाहुण्यांस मान इथे
बंद दारेच स्वागतास किती !

क्या बात है सर.....!