कधी...

कधी...


कुणी आमिषे दाखवली तर कुणी पाडली भूल कधी !
कुणी सारखे नागवले मज...  दिली शेवटी हूल कधी !


कधी गाव हे आवडले तर कधी भावली ती वसती...
इथे टाकले अंग कधी तर तिथे मांडली चूल कधी  !


तुझी ही अशी मान हले; मग तसा त्यावरी जीव झुले...
कधी मोरणी `होय` म्हणे तर `नको` सांगतो डूल कधी !


किती घासल्या रोज मनावर तुझ्या सारख्या आठवणी....
कुठे पेटला सांग तरी पण जिण्याचा पुन्हा गूल कधी ?


मनासारखी सोबत-संगत मिळे नेहमी काय कुणा ?
कधी लाभते फूल सुवासिक,  सले अंतरी शूल कधी !


तुझी सोडली आस तरी पण तुझी संपते ओढ कुठे.. .?
तुझे सारखे भास कधी तर तुझी फक्त चाहूल कधी !


दरी सांधली ही न कुणी, मग दुरावेच आले नशिबी....
कुठे अंतरे ही मिटली ...? नच कुणी बांधला पूल कधी !


सुगंधातही जे न कमी, वर दिसे रंगही रोज नवा....!
कुणी आणले काय कुणास्तव असे वेगळे फूल कधी ?


अता वाटते... बालपणातच खरी मौज होती दडली...
परी खंत... झालोच न आपण मुलासारखे मूल कधी !!


तुका तोच तू...होय, बरोबर पटे खूण ही आज मला...
अणूहून तू  सूक्ष्म कधी तर नभाएवढा स्थूल कधी !


अता मान ही डोलवण्याविण मला काम नाहीच दुजे...
पडे प्रश्न...पाठीवरती पण कुणी टाकली झूल ? कधी ?


- प्रदीप कुलकर्णी


 


 

गझल: 

प्रतिसाद

अता मान ही डोलवण्याविण मला काम नाहीच दुजे...
पडे प्रश्न...पाठीवरती पण कुणी टाकली झूल ? कधी ?
आधुनिक जीवनातली हतबलता अतिशय सुंदरतेने टिपली आहे.तुमच्या,
मेंदूत वाढ झाली ,़कुठल्या रसायनाची ...प्रमाणेच हा शेर देखील संस्मरणीय झाल आहे .

चूल आणि झूल शेर मस्त! गूलही फार वेगळा वाटला...


[quote]

चूल आणि झूल शेर मस्त! गूलही फार वेगळा वाटला...

[/quote]

चूल, झूल आणि गूल फारच आवडले.  गझल छानच !

हा शेर हाय हाय्!फिदा!प्रदीपराव!

तुझी ही अशी मान हले; मग तसा त्यावरी जीव झुले...
कधी मोरणी `होय` म्हणे तर `नको` सांगतो डूल कधी !.. वा वा
-मानस६

डूल , मूल आणि झूल खास आवडले :)

तुझी ही अशी मान हले; मग तसा त्यावरी जीव झुले...
कधी मोरणी `होय` म्हणे तर `नको` सांगतो डूल कधी !

छान!!!

तुझी सोडली आस तरी पण तुझी संपते ओढ कुठे.. .?
तुझे सारखे भास कधी तर तुझी फक्त चाहूल कधी !
सुंदर शेर !