दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा...!!!

सर्व गझलप्रेमींना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा...!!!

( माफ करा, गझल विभागात अशा गद्यप्राय शुभेच्छा दिल्याबद्दल...! )

- प्रदीप कुलकर्णी

Taxonomy upgrade extras: 

प्रतिसाद

धन्यवाद.  आपल्या गझलेची वाट पाहत असतोच. पण शुभेच्छांनाही गझल हे माध्यम वापरले तर नैमित्तिक लेखन केल्यासारखे होईल. त्यामुळे चालायचेच.
हो ! आपल्यालाही गद्यच प्रतिसाद द्यावा लागतोय, त्याबद्दल....
प्रा. डॉ . संतोष कुलकर्णी, चैत्रबन , श्याम सोसायटी, येरमेनगरजवळ, उदगीर जि. लातूर ४१३ ५१७ दूरभाष : ०२३८५-२५८०४६ (नि) २५८७५६ (का) भ्रमणध्वनी ९४२२६५७८५०