जाग

जाग आजच्या जाग मराठ्या चेतव पेशीपेशी,


रायगडही आज झुंजतो अपुल्या अस्तित्वाशी..//ध्रु//


 


पुन्हा निधड्या छातींवरती झेला मयुरपिसे,


म्रुत्यूलाही मिरवीत दावू शौर्याची बक्षिसे...


माय मराठी द्वाही फिरवू आता देशोदेशी.....//१//


 


प्रसंग बाका डोमकावळे घिरट्या घाली वरती,


डाग मराठी रक्ताचेही गांधी टोपीवरती...


द्वेष मराठी खेळ खेळती दिल्लीचे दरवेशी....//२//


 


रोज नवी गरळ विषाची ओकती रकाने,


आपुलीच अस्मिता विकण्या काढली दुकाने..


दलाल चवथा खांब मागितो वाटणी पुरेशी....//३//


 


इतिहासाची पाने उलटून नेस मराठी बाणा,


शिवसूर्य प्रसविल्या मातेचा आटेल कसा पान्हा..


इथल्या दारादारांमधुनि ठाकेल उभा तानाजी.....//४//