ओलावा

 Aathvanche ole kshan
mithit olya pavsapari,
aadoshala manachya
dhara ashrunchya kititari.
          Ghan nil to othambla
           bhijvuni gela ranala,
           gavtachya kadanna ajunahi
           themb themb savarlela.
Olete gandhit ran
jarase bavarlele shaharlele,
garvyat tyachya kunache
ushna shwas misalalele.
            Ekaki manala sobat
            thaklelya dehachi,
            tarutali visavlelya
            nijalya pakhranchi.
Sarech kase aata shant shant
manachyahi mani jasa ekant,
aadoshala laplya dharanchi
santh aata barsat.