..प्राण नाही

कृष्णवाणीला जराही राहिलेला त्राण नाही...
...राहिलेला अर्जुनाचाही स्वयंभू बाण नाही

बोथटांचे हे प्रशासन चाललेले छानपैकी..
चेहर्‍यावरती कुणाच्या कोणताही ताण नाही

पारितोषिक प्राप्त झाले.. सर्व काही स्वच्छ झाले..
कागदोपत्री जराही गाव आमुचे घाण नाही

नोकरीचे काम आहे...टाक पाटी...घाल पाठी...
जीव ओतायास काही हे सतीचे वाण नाही...!

मत्त आणिक मट्ठ लोकांचीच सत्ता सर्व जागी..
कोणत्या खुर्चीत त्यांनी मांडलेले ठाण नाही...?

धुंद तंद्रीतून जागी होत नाही रोषणाई
वेदनेच्या अंधकाराची कुणाला जाण नाही

शुष्क भोगांचीच येथे फक्त जगते प्रेरणाही,
जीवनाची ही कहाणी....जीव आहे.., प्राण नाही..

(संविधानावर कुणाचा राहिला विश्वास आता..?
शासनाचा भास आहे,..श्वास आहे,..प्राण नाही..)

- प्रा.डॉ. संतोष कुलकर्णी, उदगीर

गझल: 

प्रतिसाद

बोथटांचे हे प्रशासन चाललेले छानपैकी..
चेहर्‍यावरती कुणाच्या कोणताही ताण नाही
व्वा!
पारितोषिक प्राप्त झाले.. सर्व काही स्वच्छ झाले..
कागदोपत्री जराही गाव आमुचे घाण नाही
मस्तच.

नोकरीचे काम आहे...टाक पाटी...घाल पाठी...
वेदनेच्या अंधकाराची कुणाला जाण नाही
शुष्क भोगांचीच येथे फक्त जगते प्रेरणाही,
या ओळी आवडल्या.

एकंदर छान.

धुंद तंद्रीतून जागी होत नाही रोषणाई
वेदनेच्या अंधकाराची कुणाला जाण नाही

सुरेख

शुष्क भोगांचीच येथे फक्त जगते प्रेरणाही,
जीवनाची ही कहाणी....जीव आहे.., प्राण नाही..

सुंदर

खूप दिवसांनी दिसलात, संतोषराव !

अप्रतिम गझल!
एकूण एक शेर अफलातून...

शुष्क भोगांचीच येथे फक्त जगते प्रेरणाही,
जीवनाची ही कहाणी....जीव आहे.., प्राण नाही.

खरे आहे संतोषराव.......

छान गझल.

डॉ.कैलास

धुंद तंद्रीतून जागी होत नाही रोषणाई
वेदनेच्या अंधकाराची कुणाला जाण नाही

वाव्वा! फार मस्त. क्या बात है.

शुष्क भोगांचीच येथे फक्त जगते प्रेरणाही,
जीवनाची ही कहाणी....जीव आहे.., प्राण नाही..

सुरेख!

संतोषराव, गझल चांगलीच झाली आहे. आणखी येऊ द्या.

क्या बात है!!!!
आवडली....संपूर्ण गझलच आवडली!

जीवनाची ही कहाणी....जीव आहे.., प्राण नाही..
बहोत खूब!

मस्त ! सगळेच शेर छान.
त्रागा व्यवस्थित व्यक्त झाला आहे.

धुंद तंद्रीतून जागी होत नाही रोषणाई
वेदनेच्या अंधकाराची कुणाला जाण नाही

अप्रतिम.

बोथटांचे हे प्रशासन चाललेले छानपैकी..
चेहर्‍यावरती कुणाच्या कोणताही ताण नाही

अप्रतिम.

गझल आवडली...
:)

सर्वच प्रतिसाद-दात्यांना मनापासून धन्यवाद.