खोटे असते हळहळणे

खोटे असते हळहळणे
खरे आतले मळमळणे

कधीच मी सोडून दिले
तुझ्यावाचुनी तळमळणे

सहन कसे मी करू प्रिये..
फुकट कुणाचे सळसळणे ?

मीठ असो किंवा साखर
दुधात असते विरघळणे

बातमी तशी खोटी, पण...
पाहिले तुझे कळवळणे

तारका जिथे चमचमल्या
दिसे तुझेही घुटमळणे

तुझ्याबरोबर फुलूनही..
जमले नाही फळफळणे

जीवन झिजले पदोपदी
उगाच नव्हते भळभळणे

गूण कोणता आवडला ?
उथळपणा? की खळखळणे ?

डंख मार तू एखादा
नको तुझे ते वळवळणे

सोड नुसतेच हिरवळणे
देतो माझे दरवळणे

गझल: 

प्रतिसाद

खुप आवडली. सगळेच आवडले. खरे-खोटे, साखर-मीठ, दरवळणे आणखी आवडले.

डंख मार तू एखादा
नको तुझे ते वळवळणे

मस्त. गझल आवडली.

दुरवर दरवळणारा छोटा बहर.
क्या बात आहे!!!.
लाघवी गझल.

गूण कोणता आवडला ?
उथळपणा? की खळखळणे ?

यतिल गूण खटकला.....
बाकि गझल झकास...

डॉ.कैलास

संपूर्ण गझल आवडली. व्वा!

हिरवळणे नीट म्हणता आले नाही.

वावा...
गूण कोणता आवडला? - छोटी जमीन...

सर्वांस विशेष धन्यवाद!
कैलास,
गूण खटकला म्हणजे काय?

गूण.......पहिले अक्षर लघु असावे असे वाटते.

डॉ.कैलास

मतला व मीठ, डंख..या दोन द्विपदी आवडल्या.

मीठ असो व साखरही..
असे केले तर?

एकंदर छान आहे गझल.

केदार, चित्तरंजन धन्यवाद!

कैलास,
गुण हा शब्द माझ्यामते व्यवहारात शक्यतो र्‍हस्व उच्चारत नाहीत. र्‍हस्व-दीर्घ माझ्यामते भावनांप्रमाणे ठरावेत. तसेच आपण व्यवहारात वापरत असतो.

केदार,
मीठ असो व साखरही = हे चालले असते. पण...
१. ते वृत्तात बसणार नाही
२. दुधात एकाचवेळी हे दोन पदार्थ कोणी घालताना मी पाहिले नाहीत.
३. दुधात साखर मिसळणे आणि दुधात मीठ टाकणे हे परस्परविरोधी वाक्प्रयोग आहेत.
४. मला तसे नको होते.
५. असे केले तर? असे आपण विचारले आहेत. तर असे का करावे? हे समजले तर बरे.

तळमळणे, घुटमळणे, फळफळणे विशेष आवडले.

स्वसंपादीत

**** मीठ असो वा साखरही = हे माझ्यामते फारसे योग्य नाही. कारण, शेवटच्या 'ही' चा काय उपयोग? जे म्हणायचे आहे ते 'साखर' म्हटल्यानेच पूर्ण होते आहे. म्हणून किंवा हा पूर्ण शब्द घेतला आहे. 'ही' चा अर्थ 'सुद्धा' असा होतो. म्हणजे, मीठ असो किंवा साखरसुद्धा असो. 'सुद्धा' या शब्दामुळे त्या विधानातील 'खोच' कमी होत आहे आणि मीठ व साखर एकाच पातळीवर येत आहेत. 'ही' साठी 'व' हा शब्द योग्य आहे. म्हणजे, मीठ असो आणि साखरही असो. असे मला वाटले. त्यावर मी लिहिले.
'वा' असे आपण व्यवहारात फारसे वापरत नाही. निदान मी तरी. मी 'किंवा'च वापरतो.
माझे मत :: हे आणि ते सुद्धा हे टाळायचे असल्याने 'किंवा' हे योग्य आहे.

धन्यवाद !

मला
मीठ असो वा साखरही
असे लिहायचे होते. चुकून काना दिला गेला नाही.

अजय,
हे प्रवाही आहे, असे मलाही वाटते.
'सुद्धा' या शब्दामुळे त्या विधानातील 'खोच' कमी होत आहे, हे आपले मत माझ्या विचाराधीन आहे.

स्वसंपादीत

अजय....गझल आवडलीच !! एकदम मस्त !!
सुटसुटीत !!

केदार,
मीठ असो वा साखरही
मला हे माझ्या ओळीपेक्षा जास्त प्रवाही वगैरे वाटत नाही. उलट कमकुवतच वाटते. मी जर असे लिहिले असते तर कोणीतरी उठून दुसरे काही म्हणाले असते. अर्थात, मला या फंदात पडायचे नाही. कारण, कोण काय म्हणते यावर माझी गझल अवलंबून नाही. अर्थातच, तुमचीही नसेल.
तुम्ही सुचविलेत ते ठीक. तुलना वगैरे करू नका.

जयश्रीताई,
धन्यवाद. सुटसुटीत हा शब्द मला भयंकर आवडला.