श्वास

प्रेम व्हाले ओठ माझे चकवुनी
मोरपीशी स्पर्श झाले हरखुनी

नेत्र घेती पापणी ती कवळुनी
नर्म हाती हात गेले वितळुनी

शब्द माझे खोल गेले हरवुनी
नाव माझे ऐकु आले परतुनी

मी विसरले भान माझे हुरळुनी
चित्र त्याचे गोड गेले तरळुनी

श्वास माझे सु़ख प्याले फसवुनी
स्वप्न माझे गुप्त झाले जवळुनी

गझल: 

प्रतिसाद

नेत्र घेती पापणी ती कवळुनी
नर्म हाती हात गेले वितळुनी

शब्द माझे खोल गेले हरवुनी
नाव माझे ऐकु आले परतुनी

मी विसरले भान माझे हुरळुनी
चित्र त्याचे गोड गेले तरळुनी

हे शेर छान आहेत.

शेवटच्या शेरात 'सुख' या शब्दात 'सू' दीर्घ असायला हवा बहुधा! मतला व शेवटच्या शेरांचा अर्थ माझ्या नीट लक्षात आला नाही. इतर सर्व शेरांचा फील जरूर आला व ते छानही वाटले.

धन्यवाद!

२री आणि ३री द्विपदी चांगली.
परंतु, काफियाबरोबर आणखी आशय हवा. ८ शेरांतील २रे पद जोडून ४ शेर केल्यासारखे वाटताहेत.
अर्थात, निर्णय तुमचाच.

बेफिकीरजी,
अजयजी

सुप्रभात,
धन्यवाद
माझ्या गझलला वजन आणण्यासाठी आपले मार्गदर्शन बहुमोल आहे.
मी माझी गझल अनेकवेळा वाचतो, पण माझ्या नजरेतुन काहीतरी राह्तेच.
"सु" ची चूक ध्यानातच आली नाही.
गझलच्या तंत्रावरची आपली हुकमत सतत जाणवते.
ग्रेट.

अजयजी
आपले म्हणणे एकदम मान्य.
कौतुक आणि मार्गदर्शनानेच समोरच्याला मोठे व आपलेसे करता येते.
धन्यवाद

छान आहे

धन्यवाद संदीपजी