अभिप्रेत : अमोल शिरसाट

याद माझी येत नाही हे ख्ररे का?
त्रास थोडा देत नाही हे खरे का ?


तू निघावे अन् तुला मी  थांबवावे 
हे तुला अभिप्रेत नाही हे खरे का ?


जाळते आहे जिवाला खूप जी,...ती
वेदना गझलेत नाही हे खरे का ?


खूप आहे आज पैसा ...पण मनाला
तो दिलासा देत नाही हे खरे का ?


हाय! जे पावित्र्य होते काल तेथे.... 
आज ते गंगेत नाही हे खरे का ?
 


अमोल शिरसाट, संवेदना रायटर्स कम्बाईन, मिलिंद विद्यालय,कमला नगर,
वाशिम रोड ,बायपास अकोला. भ्रमणध्वनी क्रं ९९२२६४६००२
(भेटा: http://amolshirsat.blogspot.com/ http://wamandadakardak.blogspot.com/)

गझल: 

प्रतिसाद

तू निघावे अन् तुला मी  थांबवावे 
हे तुला अभिप्रेत नाही हे खरे का ?

चांगल्या ओळी...

याद माझी येत नाही हे ख्ररे का?
त्रास थोडा देत नाही हे खरे का ?

तू निघावे अन् तुला मी  थांबवावे 
हे तुला अभिप्रेत नाही हे खरे का ?

जाळते आहे जिवाला खूप जी,...ती
वेदना गझलेत नाही हे खरे का ?

                                                                                                                   -शर्मिष्ठा

शर्मिष्ठा
यांना सहमत...
गझल आवडली मित्रा...
रदीफ जास्त आवडला...

अमित वाघ.
'गुरुमंदिर', सुधीर कॉलनी,अकोला-444001.
मो. नं. : 9850239882.
www.gazalnavihotanna.blogspot.com
www.gajalnahihotito.blogspot.com

सुंदर गझल. 'अभिप्रेत' शब्दाचा सुंदर वापर. शेर लक्षणीय. एकूण गझल छानच.
प्रा. डॉ . संतोष कुलकर्णी, चैत्रबन , श्याम सोसायटी, येरमेनगरजवळ, उदगीर जि. लातूर ४१३ ५१७ दूरभाष : ०२३८५-२५८०४६ (नि) २५८७५६ (का) भ्रमणध्वनी ९४२२६५७८५०

आहे.