डाव

चेहर्‍याला झाकते ती
आत थोडे हासते ती

माळतांना हार कोरा
मोगऱ्याशी भाळते ती

संकटांशी झुंजतांना
चूक साधी  टाळ्ते ती

गारव्याची साद येता
तेज थोडे पाळते ती

हारलेला डाव माझा
जिंकतांना हारते ती

--------------------बापू दासरी,  नांदेड

 

 

 

गझल: 

प्रतिसाद

बापू, गझल छान आहे पण जरा सरळसपाट झाली आहे, असे वाटते.

बापू , शेरांचे विषय स्पष्ट होत नाहीत...