''तुझ्याविना या जगात माझा जगावयाला नकार आहे''

मरुन अस्तित्वहीन होण्या,तुझ्याचसाठी तयार आहे
तुझ्याविना या जगात माझा,जगावयाला नकार आहे

धरून सूर्यास आणले अन ,हजार तेजाळले दिवेही
असा कसा दूर व्हावयाचा,मनातला अंधकार आहे

अचूक आले तुझे नयन बाण्,येथ घायाळ जाहलो मी
शिकार गेलो करावयाला,स्वतःच झालो शिकार आहे

नको धरु आज हात माझा,कठोर ही बाब आठवावी
जगावयाचा प्रवास माझा उद्या तसा संपणार आहे

कधीच कर्जात राहिलो ना ,म्हणून ”कैलास” अंत आला
जगू कसे हे जिणे तसे तर तुझ्याकडूनच उधार आहे.

--डॉ.कैलास गायकवाड

गझल: 

प्रतिसाद

मस्त !

नको धरु आज हात माझा,कठोर ही बाब आठवावी
जगावयाचा प्रवास माझा उद्या तसा संपणार आहे. छान!!

.

शिकार गेलो करावयाला,स्वतःच झालो शिकार आहे

झालो हे भुतकाळ आहे आणि आहे हा वर्तमान कहीतरी चुकते आहे

पूर्ण भूतकाळ आहे. कंप्लीट पास्ट टेन्स.

गद्यात असे लिहीले जाईल. स्वतःच शिकार झालो आहे.

पद्यात = स्वतःच झालो शिकार आहे

कैलासजी ,मस्तच

अप्रतिम.
तुझा हात आम्ही उद्याही सोडणार (नाही आहोत.)

मरुन अस्तित्वहीन होण्या,तुझ्याचसाठी तयार आहे
तुझ्याविना या जगात माझा,जगावयाला नकार आहे............... मस्त मतला , लय सुंदरच

धरून सूर्यास आणले अन ,हजार तेजाळले दिवेही
असा कसा दूर व्हावयाचा,मनातला अंधकार आहे........,..........क्या ब्बात है