''श्वास झाला मोकळा की,कोंडल्यागत वाटते''

एक ओठी,एक पोटी,जाणल्यागत वाटते
हात ते फैलावणे,आता न स्वागत वाटते

गोड वाणी मागचे अनुभव कडू आल्यावरी,
बोलणे सामोपचाराचे ''कलागत'' वाटते.

दाब दु:खाचा पडावा अंगवळणी एवढा,
(श्वास झाला मोकळा की,कोंडल्यागत वाटते )

सावली माझी मला मोठी दिसाया लागली
जीवनाची सांज आता जाहल्यागत वाटते

भांडला ''कैलास'' इतुका कडकडा सार्‍यांसवे,
मूक माझे राहणेही भांडल्यागत वाटते.

--डॉ.कैलास गायकवाड

गझल: 

प्रतिसाद

दाब दु:खाचा पडावा अंगवळणी एवढा,
(श्वास झाला मोकळा की,कोंडल्यागत वाटते )

वावा.. फारच आवडला. क्या बात है. एकंदर छान झाली आहे गझल.

गोड वाणी मागचे अनुभव कडू आल्यावरी,
बोलणे सामोपचाराचे ''कलागत'' वाटते.

दाब दु:खाचा पडावा अंगवळणी एवढा,
(श्वास झाला मोकळा की,कोंडल्यागत वाटते )

सावली माझी मला मोठी दिसाया लागली
जीवनाची सांज आता जाहल्यागत वाटते

वा! मस्त! कलागत ही ओळ तर खूपच खास!

दाब दु:खाचा पडावा अंगवळणी एवढा,
(श्वास झाला मोकळा की,कोंडल्यागत वाटते )

वावा! हा शेर फार आवडला!

सावली माझी मला मोठी दिसाया लागली
जीवनाची सांज आता जाहल्यागत वाटते

व्वा!

गोड वाणी मागचे अनुभव कडू आल्यावरी,
बोलणे सामोपचाराचे ''कलागत'' वाटते.

दाब दु:खाचा पडावा अंगवळणी एवढा,
(श्वास झाला मोकळा की,कोंडल्यागत वाटते )

सावली माझी मला मोठी दिसाया लागली
जीवनाची सांज आता जाहल्यागत वाटते

अप्रतिम एक एक शेर!

मतला फारच सुंदर झाला आहे...वा!

सावली माझी मला मोठी दिसाया लागली
जीवनाची सांज आता जाहल्यागत वाटते
.....सुंदर!!!

सर्वांचे मनःपूर्वक आभार. :)

दाब दु:खाचा पडावा अंगवळणी एवढा,
(श्वास झाला मोकळा की,कोंडल्यागत वाटते )

मस्त गझल...

सुंदर. मक्ता तर खासच आवडला.

मूक माझे राहणेही भांडल्यागत वाटते.........

क्या बात कहीं है|

शुभेच्छा.

धोंडोपंत

सावली माझी मला मोठी दिसाया लागली
जीवनाची सांज आता जाहल्यागत वाटते

अप्रतिम.
विझताना वात मोठी होते ?.

दाब दु:खाचा पडावा अंगवळणी एवढा,
(श्वास झाला मोकळा की,कोंडल्यागत वाटते )

सावली माझी मला मोठी दिसाया लागली
जीवनाची सांज आता जाहल्यागत वाटते
कैलासजी ,अप्रतिम गझल .हे शेर तर खूप आवडले

दाब दु:खाचा पडावा अंगवळणी एवढा,
(श्वास झाला मोकळा की,कोंडल्यागत वाटते )

कैलासजी ,अप्रतिम!!!!!!