शेवटाला चार नाही(त) !!!

शेवटाला चार नाही(त) !!!
.
गाव वेडे ठार नाही !
सांगणे ही फ़ार नाही !

वेस तेथे दूर आता,
मानली मी हार नाही !

खालमानी लाळघोटे,
बोलण्या त्या धार नाही !

पाठ दावी ऐनवेळी,
एक सच्चा यार नाही !

ग्रंथ-पोथी पाठ-पूजा,
जीवनाचे सार नाही !

जाण येथे जाणत्याला,
चाबकाचा मार नाही !

शीड घेई हेलकावे,
नाव होणे पार नाही !

काय येथे जोडले मी ?
शेवटाला चार नाही(त) !!!

-सुप्रिया (जोशी) जाधव.

गझल: 

प्रतिसाद

पाठ दावी ऐनवेळी,
एक सच्चा यार नाही !

ग्रंथ-पोथी पाठ-पूजा,
जीवनाचे सार नाही !

वा! सही गझल!