सहज फिराया आलेला सासरला श्रावण.

करवंदीने रिमझिमणारा स्मरला श्रावण
घाटा घाटा वरुनी मग वावरला श्रावण

संसाराची अक्कल नाही ना त्याला घर
माहित होते सगळे मग का वरला श्रावण?

फोलच काड्या ती वेडी जोडत बसलेली
छत्र्यांना ना आजवरी आवरला श्रावण

डोळे तेव्हा आठवणींचे नभ बनलेले
सहज फिराया आलेला सासरला श्रावण.

ती रडताना गालावर स्वप्ने ओघळली
हरला, खचला, थरथरला बावरला श्रावण.

- ह. बा. शिंदे

गझल: 

प्रतिसाद

वा. एकंदर छान झाली आहे रचना.

चित्तरंजनजी,

स्मरला बद्दल (एकुण मात्रा मोजण्याबद्दल) जरा कन्फ्युज होतो. पण चुकलेली नाही हे कळल्याने आनंद झाला.
प्रतिसादा बद्दल धन्यवाद!!!

हबा.
चांगली झाली आहे रचना आवडली. मस्त.
डोळे तेव्हा आठवणींचे नभ बनलेले
सहज फिराया आलेला सासरला श्रावण.

आवडला.
शुभेच्छा

मस्त झाली आहे....

ती रडताना गालावर स्वप्ने ओघळली
हरला, खचला, थरथरला बावरला श्रावण.

हा शेर विशेष भावला.

डॉ.कैलास

प्रणव.प्रि.प्रजी,
प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद!
कैलासजी?
प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद!

छान छान.
दुसरा, चवथा आणि पाचवा शेर विशेष.

शुभेच्छा.

धन्यवाद ज्ञानेशजी.

फोलच काड्या ती वेडी जोडत बसलेली
छत्र्यांना ना आजवरी आवरला श्रावण
सुंदर कल्पना...

सुरेख! छत्र्यांचा शेर खासच!

आनंदयात्रीजी,
क्रान्तिजी
प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद!!!

ह.बा.
हजार बार वाचली गझल.
हरला, बावरला नाही श्रावण

करवंदीने रिमझिमणारा
आठवणींचे नभ
आवडले.

अनिल रत्नाकरजी,
प्रतिसाद वाचून हुरूप आला. बरे वाटले.
धन्यवाद!

फोलच काड्या ती वेडी जोडत बसलेली
छत्र्यांना ना आजवरी आवरला श्रावण

मस्त !
प्रशांत

प्रशान्त वेळापुरेजी
प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद!