तुला पाहतो...

तुला पाहतो...जणू पाहतो आरसाच मी!
किती किती भासतो स्वतःला वेगळाच मी!

अजून मजला साद घालती चुकार लाटा..
अजून आहे किनार्‍यावरी कोरडाच मी!

बदल तुझ्या नजरेतच बहुधा आहे झाला
नाहीतर हा तसाच आहे कालचाच मी!

जणू हरवलो सागरामध्ये गहिरनिळ्या..
फक्त तुझ्या डोळ्यांत पाहिले एकदाच मी!

चांदणराती क्षणभर येते याद तुझी, मग..
घाबरतो हे जाणवून की एकटाच मी!

चुंबनओल्या रात्री संपुन युगे लोटली
भिजतो अजुनी आठवांत त्या का उगाच मी?

गझल: 

प्रतिसाद

बदल तुझ्या नजरेतच बहुधा आहे झाला
नाहीतर हा तसाच आहे कालचाच मी!

जणू हरवलो सागरामध्ये गहिरनिळ्या..
फक्त तुझ्या डोळ्यांत पाहिले एकदाच मी!

व्वा...
हे दोन शेर खासच....

डॊ.कैलास

बदल तुझ्या नजरेतच बहुधा आहे झाला
नाहीतर हा तसाच आहे कालचाच मी!

व्वा..!

चांदणराती क्षणभर येते याद तुझी, मग..
घाबरतो हे जाणवून की एकटाच मी!

छान.

गझल आवडली.

आवडली गझल.

गझल आवडली...

बदल तुझ्या नजरेतच बहुधा आहे झाला
नाहीतर हा तसाच आहे कालचाच मी!
वा! व्वा! फारच सुंदर जमले आहे. मस्त.

तुला पाहतो...जणू पाहतो आरसाच मी!
किती किती भासतो स्वतःला वेगळाच मी!

खुपच छान!!!

चांगली गझल मधुघट!

चांगली गझल मधुघट!

छान गझल मधुघट

बदल तुझ्या नजरेतच बहुधा आहे झाला
नाहीतर हा तसाच आहे कालचाच मी!

चांदणराती क्षणभर येते याद तुझी, मग..
घाबरतो हे जाणवून की एकटाच मी!

>>> सुरेख