करारनामे-२

आमची प्रेरणा ॐकार यांचे करारनामे

होता करारनामे येती घरी लखोटे
खाऊन रोज त्यांची सुटलीत खूप पोटे

स्वस्तात केशकर्तन ही जहिरात परवा
रस्त्यात माणसांचे दिसतात फक्त गोटे

कोठे विचार त्यांना जातात तुंबलेले
मजला पवित्र वाटे, होताच स्वच्छ पोटे

दिसतो जरी मदन मी, झालोय मी निकामी
सांगू कसे तुला मी फुटलेत काल घोटे

बोलून काय गेलो, ऐकू कुणास आले
जमले सभोवताली घेऊन सर्व सोटे

मद्यालयात केले मदिरेस कैद तुम्ही
पेताड माणसाला हे विश्व फार छोटे

ती ओकताच येथे मी सावधान झालो
(मी ताडले बरोबर, ती बोलतेय खोटे)

माणूस मी हरामी, खोड्याच काढणारा
फुसकेच बार माझे नाही लवंगि तोटे!

नाही कुणी मिळला प्रतिसाद घालणारा
पण "केशवा" तुझे ही आहे लिखाण थोटे

केशवसुमार

Taxonomy upgrade extras: