मी अहल्येसारखी... !

.........................................
मी अहल्येसारखी...!
.........................................


शेवटी गेलास ना निखळून तू ?
जायचे  ना जग जरा उजळून तू !


आंच  दुःखाची जराशी लागता...
का असा जातोस रे वितळून तू ?


वेळ  भरतीची तुझ्या समजेचना...
ये अवेळी आजही उसळून तू !


संपलो मी ! वैर माझे संपले...
जा फुले माझ्यावरी उधळून तू !


दुःख झाले कोणते इतके तुला ?
हासशी सर्वांग का घुसळून तू ?


काळजाला सल पुन्हा काट्यापरी...
...आणि मग डोळ्यांत जा तरळून तू !


फेकली कोणी तळाशी पौर्णिमा ?
काढ  अंधारास या ढवळून तू !


ही कुठे काया ? अरे, छायाच ही !
एवढा गेलास का हुरळून तू !!


चारचौघांसारखा आहेस ना  ?
चारचौघांच्यात जा मिसळून तू !!


शब्द तू एकेक हा घासून घे...
अर्थही एकेक घे विसळून तू !!


मी  अहल्येसारखी आहे शिळा...!
एकदा जाशील का जवळून तू ?- प्रदीप कुलकर्णी

गझल: 

प्रतिसाद

फुले, दु:ख, सल, काया, शब्द आणि अहिल्या - फार आवडले!!
अर्थही एकेक घे विसळून तू - अप्रतिम मिसरा!!

मस्त गझल फार आवडली
चारचौघांसारखा आहेस ना ?
चारचौघांच्यात जा मिसळून तू !!
शब्द तू एकेक हा घासून घे...
अर्थही एकेक घे विसळून तू !!
मी  अहल्येसारखी आहे शिळा...!
एकदा जाशील का जवळून तू ?
हे तीन शेर तर खासच!
 

अगदी असेच म्हणायचे आहे. अभिनंदन!!

वाह प्रदीपदा!
खुप चांगले शेर...

शेवटी गेलास ना निखळून तू ?
जायचे  ना जग जरा उजळून तू !
आंच  दुःखाची जराशी लागता...
का असा जातोस रे वितळून तू ?
वेळ  भरतीची तुझ्या समजेचना...
ये अवेळी आजही उसळून तू !
काळजाला सल पुन्हा काट्यापरी...
...आणि मग डोळ्यांत जा तरळून तू !
ही कुठे काया ? अरे, छायाच ही !
एवढा गेलास का हुरळून तू !!
मी  अहल्येसारखी आहे शिळा...!
एकदा जाशील का जवळून तू ?
प्रदीप कुलकर्णी आणि उत्तम गजल हे माझ्यासाठी समानार्थी झालं आहे. तुमच्या शेरातली सहजता आणि कल्पनांची समृद्धता याबद्दल काय म्हणावं - हे आपल्याला एका मिसर्‍यात तरी साधावं असं नेहमीच वाटतं. विशेष उल्लेख केल्याशिवाय राहावलं नाही म्हणून काही शेर वर उल्लेखिले इतकंच. खरं तर सर्वच गझल अप्रतिम आहे. 'काया - छाया' तर फारच!
-सतीश

मनातलं बोललात सतीश!

ही कुठे काया ? अरे, छायाच ही !
एवढा गेलास का हुरळून तू !!
---- प्रदीप! ताकदीची गझल!  केवळ अप्रतिम.
जयन्ता५२

पुलस्ती, सोनाली, नचिकेत, मनीषा, सतीश, जयंतराव...
प्रतिसादाबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे मनापासून आभार. धन्यवाद.

मी  अहल्येसारखी आहे शिळा...!
एकदा जाशील का जवळून तू ?
सुरेख!!!!


ही कुठे काया ? अरे, छायाच ही !
एवढा गेलास का हुरळून तू !!
वा!! क्या बात है! एकंदर मस्त गझल!