मी फुलांची रास झालो


                            मी फुलांची रास झालो

                            मी फुलांची रास झालो,
                            श्रावणाचा मास झालो.

                           पाहुनी ’मधमस्त’ भृंगा,
                            यौवनाची आस झालो

                            जाहलो कंटाळवाणा
                          -बौद्धीकाचा तास झालो.

                           ने सवे वाऱ्या मला तू,
                          -मृत्तिकेचा वास झालो.

                           ऐकता दु:खे तुझी मी,
                           कोरडा नि:श्वास झालो.

                          ती म्हणाली ’प्रिय’ मजला!
                         -एवढा मी ’खास’ झालो?

                            मी तुझा ताईत होतो!
                           नी अता मी फास झालो?

                            शोधतो मी आज मूल्ये,
                            संस्कृतीचा ध्यास झालो.

                            साधला समतोल आता,
                            मी तुळेची रास झालो.

                                          -मानस६

गझल: 

प्रतिसाद


  न सवे वाऱ्या मला तू,
-मृत्तिकेचा वास झालो.

 मी तुझा ताईत होतो!
नी अता मी फास झालो?

  छान...दोन्हीही कल्पना आवडल्या.  शुभेच्छा.