गझलकारांची सूची

गझलकारांनी किंवा इतर गझलकारांबद्दल प्रतिसादात माहिती द्यावी. दिलेल्या माहितीत दुरुस्ती सुचवायची असल्यास त्यासाठी उपप्रतिसाद द्यावा. तसेच प्रतिसादातील मजकूर खालील क्रमात द्यावा:

  1. नाव
  2. संक्षिप्त परिचय (शक्य झाल्यास)
  3. पत्ता
  4. दूरध्वनी क्रमांक
  5. ईमेल


प्रतिसादात दिलेली माहिती सावकाश सूचीबद्ध
करण्यात येईल. कृपया ह्या कार्यास हातभार लावावा, ही
विनंती.प्रतिसाद

प्रा. डॉ. संतोष कुलकर्णी
पत्ता: चैत्रबन , श्याम सोसायटी, येरमेनगरजवळ, उदगीर, जि. लातूर ४१३ ५१७
दूरभाष : ०२३८५-२५८०४६ (नि) २५८७५६ (का)
भ्रमणध्वनी:९४२२६५७८५०

सध्याचा पत्ता:  330 Elan Village Lane
                          # 121
                          San Jose, CA 95134-2552
                          USA
दूरध्वनी:          +१ ९१९ ४१२ ४६६३
ई-मेलः             chakrapani [DOT] chitnis [AT] gmail [DOT] com
भारतातील संपर्क: श्री. जीवन वासुदेव चिटणीस
                                ३३/३,जेनाबाई बिल्डिंग,
                                दादासाहेब फाळके मार्ग, दादर(पूर्व),
                                मुंबई ४०००१४
दूरध्वनी:                +९१ २२ २४१५ ३२३९
भ्रमणध्वनी:            +९१ ९८२१ ५१९ ८४३
- चक्रपाणि जीवन चिटणीस

जुना पत्ता: ''गुरुमंदिर'', सुधीर कॉलनी. अकोला- ४४४००१.
नवा पत्ता: मौर्या रेसिडेंसी, सिमेंट गोडाउन मागे, मलकापुर, अकोला. ४४४००१.
मो. क्र. ९७६६६ ९७६६७; ८८८८५०२०५०
.
ब्लॉग:
www.gazalnavihotanna.blogspot.com
www.gajalnahihotito.blogspot.com

चित्तरंजन भट
पत्ता: ४६८/१, सदाशिव पेठ, पंताचा गोट, पुणे-४११ ०३०.
भ्रमणध्वनी: ९१-९३७३१०४९०३
ईमेल: csbhat[AT]gmail[DOT] com

पत्ता: मिलिंद विद्यालय,कमला नगर,वाशिम रोड ,बायपास, अकोला
भ्रमणध्वनी : ९०४९०११२३४
ब्लॉग:
http://amolshirsat.blogspot.com/
http://wamandadakardak.blogspot.com/


संगीता जोशी
पत्ता:
ए१, भूषण अपार्टमेंट्स
११/२, कर्वेनगर
कमिन्स महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालयाजवळ
पुणे-४११ ०५२.
भ्रमणध्वनी- ९८९०४५६२०२

प्रदीप निफाडकर
पत्ता:
२९, रिद्धी-सिद्धी अपार्टमेंट्स, आनंदनगर,सिंहगड रस्ता, पुणे-४११ ०५१.

भ्रमणध्वनी:  ९८५०३८४२३२.

ईमेल : gazalniphadkar@com

दीपक कृष्णाजी करंदीकर
पत्ता:
१०४४/४/२, 'दर्शन ',  गायआळी
रहाळकर राम मंदिरासमोर
सदाशिव पेठ, पुणे-४११ ०३०.
भ्रमणध्वनी- ९४२३००७०३५

घनश्याम धेंडे
पत्ता:
८/अ, भीमदीप सोसायटी
गोखले नगर, पुणे ४११०१६.
भ्रमणध्वनी ९८२३८२९८८२

स्नेहदर्शन,
   पत्ता-
      
                          "शहा सदन",
                             चिताळे (Hospital) जवळ ,Law college समोर ,
                                    देवपूर, धुळे -४२४००२
                         
               Emai - snehadarsh@gmail.com 
    
                     

Dr Iqubal shaikh ,
  पत्ता --                
5, salim tower 2"nd floor, 
                                     
near Aurangabad  Muncipal carporation,
                                                     Aurangabad .
                           
                     
                                      फोन-९८५०२९९३१५.

दशरथ नामदेव दोरके
सर्वे नं. ८, यशवंतनगर
येरवडा, पुणे ६
भ्रमणध्वनी ९३७११६९९७३

जनार्दन केशव म्हात्रे
- २/ खलिफा निवास, गांधी नगर, जुना बेलापूर रोड,
कळवा-ठाणे ४००६०५.  भ्रमणध्वनी: ९३२३५५५६८८

योगेश वैद्य
-
Type 2/16 A
टाटा कॉलनी, माहूल रोड, चेंबूर, मुंबई - ७४
भ्रमणध्वनी : ९८२०५१०६१२

गौरवकुमार आठवले
- ' प्रेरणा ' रो. हौस. क्र. २, पारिजात नगर,
लोखंडे मळा, विठ्ठल मंगल कार्यालयासमोर, जेल रोड,
नाशिक रोड, ४२२१०१ : भ्रमणध्वनी  ९४२३४७५३३६

पत्ता:
१०, अपूर्वाई अपार्टमेंट्स,
नवश्या मारुती चौक, इंडिअन ऑईल पंपाच्या मागे
सिंहगड रस्ता, पुणे-४११ ०३०.
भ्रमणध्वनी:  ९८५००००४३४.

  1. नाव : डॉ.श्रीकृष्ण राऊत
  2. संक्षिप्त परिचय (शक्य झाल्यास) : http://mazigazalmarathi.blogspot.com
  3. पत्ता : शंकरनगर,जठारपेठ अकोला-४४४००५
  4. दूरध्वनी क्रमांक : ०७२४-२४२०६७९ / भ्रमण्ध्वनी : ९४२२१७६२६३
  5. ईमेल : dr.shrikrishnaraut@gmail.com

ॐकार जोशी

पत्ता :
४०५-बी कपिल वुडरो,
आझाद नगर,
वानवडी,
पुणे

cell:
९८६९१८४०६०

email:
josh9383@gmail.com


श्रीजित वाघमारे


C/o Sandeep International ( Ghana ) Ltd.,
P.O.Box No : 4468,Cantonments,Accra,Ghana,West Africa.
Mobile No : +233 20 8129689
E-Mail : shrijit.w@rediffmail.com
Yahoo : shriwaghmare007
MSN : shriwaghmare007
Skype : shriwaghmare007
address in India :
Shrijit Waghmare,
63,Ghorpadi Gaon,Pune-411001
Maharashtra,India

Sansthapak : Kalashri Pratishtan, Pune
                          Shabdangan,Pune
 


जयंत कुळकर्णी
अ-४,ओम कैलास हाउसिंग सोसायटी
सारस्वत कॉलनी
डोंबिवली (पूर्व) ४२१२०१
दूरध्वनि: (०२५१) २४५१२१२
भ्रमणध्वनी: ९८२०६३४८०९
जयन्ता५२

महेंद्र राजगुडे
५०४, कैलास प्लाझा, प्लोट नंबर ६०,
सेक्टर २ ए, कोपर खैरणे, नवी मुंबई
भ्रमणध्वनी : ९९३०९९९५६३

ईमेल : mahendrarajgude@yahoo.com

स्वामी निश्चलानन्द सरस्वती,
द्वारा - महेश उद्योग,
पो. ओयल -१७७२०६
जि. ऊना (हिमाचल प्रदेश)

swami.nishchal@gmail.com

केदार पाटणकर
टेक्निकल रायटर या नात्याने आयटी कंपनीत कार्यरत. लेखन व गायनाचा छंद.
तत्वज्ञान, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, अभिनय हे आवडते विषय. 

पत्ता  : ३१/ १ सहजानंद सोसायटी, मुलींच्या अंधशाळेजवळ, कोथरूड, पुणे - ४११०३८
दूरध्वनी : ९८२२७६२०४८
ई-मेल: kedarcpatankar@yahoo.co.in 
              kedarcpatankar@gmail.com
 
 

:: गझलकार सूची ::

बळवंत जेऊरकर
किशोरकुंज, किल्ला भाग, मंगळवेढे, जि. सोलापूर 413305
संपर्कध्वनी:- 02188-220634

ह्रदय चक्रधर
काव्यगुंजन, 101 जी, आश्रम ले आऊट, अंबाझरी, नागपूर 440010
संपर्कध्वनी:- 0712-2223435 (26 मार्च 1957)

ललिता बांठीया
आशियाना, बी विंग, तिसरा मजला, अमरधाम रोड, पनवेल, जि. रायगड 410206
संपर्कध्वनी:- 022-27452501, 9819302869

लक्ष्मण जेवणे
द्वारा/ श्रीमती एस. पी. बरगट, इंद्रभुवन थियेटर रोड, साबनपूरा, अमरावती 444601

श्रीराम पचिंद्रे
सूर्यपंख, प्लॉट नं. 10 व 11, एन. टी. सरनाईक नगर, रायगड कॉलनी (प), पाचगाव मार्ग, कोल्हापूर
संपर्कध्वनी:- 0231-2323112, 9823311051

ए. के. शेख
ए 2, अंबर अपार्टमेंट, उर्दू शाळेजवळ, पनवेल, जि. रायगड 410206
संपर्कध्वनी:- 022-27490892, 9869292650

रविंद्र जवादे
10 अ, भदड ले आऊट, समता नगर, मूर्तिजापूर, जि. अकोला 444107
संपर्कध्वनी:- 0712-244545

दीपक करंदीकर
1172 जोशीवाडा, स्वरूप लॉजसमोर, शनिपार चौक, मंडई रस्ता, बुधवार पेठ, पुणे 411002
संपर्कध्वनी:- 020-24492427

प्रदीप निफाडकर
प्लॅट नं. 3, प्रथमेश विहार, आनंद नगर, सिंहगड रोड, पुणे 411051
संपर्कध्वनी:- 9850384232
स्वप्नमेणा, ग़ज़लदीप, मला आवडलेल्या ग़ज़ला

प्रा. टी. के. जाधव
दाळे गलणाr, मु. पो. पंढरपूर, जि. सोलापूर 413301

प्रा. डॉ. संतोष कुलकर्णी
उद्गीर, लातूर

प्रमोद खराडे
2 सी, मधुगण अपार्टमेंट, 244, शुक्रवार पेठ, पुणे 411002
संपर्कध्वनी:- 9763828251
मन:स्पंदन

प्रमोद चोबितकर
मु. पो. वाठोडा - चांदस, ता. वरूड, जि. अमरावती 444906 (5 सप्टेंबर 1973)

प्रशांत वैद्य
समाधान निवास, कासार आळी, संत सेना महाराज चौक, कल्dयाण, जि. ठाणे 421301
संपर्कध्वनी:- 9323584482

हेमंत जाधव
लोणी बु, ता. पारोळा, जि. जळगाव
संपर्कध्वनी:- 02597-246251

हेमंत डांगे
7/ डी 3, सोहम्, गुरूप्रसाद, कळंबा रोड, कोल्हापूर 416007
संपर्कध्वनी:- 0231-2323935

सदानंद डबीर
ए 19, ढाके पार्क, नटवरनगर, रोड नं. 1, जोगेश्वरी (पू), मुंबई 400060
संपर्कध्वनी:- 022-28383088, 9819178420

सतेज जानोरकर
13 ए, गणेश हौ. सो., मु.पो.ता. मिरज, जि. सांगली 416410

सर्वोत्तम केतकर
द्वारा/ व. प्र. बापट, आशीर्वाद, हॉलीक्रॉस हायस्कूल जवळ, कर्णीक रोड, कल्dयाण, जि. ठाणे 421304
संपर्कध्वनी:- 0251-2314896

संगीता जोशी
नवरंग, 18, डहाणूकर कॉलनी, लेन नं. 7, कोथरूड, पुणे 411029
संपर्कध्वनी:- 020-25430617, 9890456202
म्युझिका, वेद-संवेदना

वैभव जोशी
पुणे.
संपर्कध्वनी:- 9860098198

राजू जाधव
मिर्जापूर, ता. बर्शिटाकळी, जि. अकोला 444401
संपर्कध्वनी:- 07255-24226

गौरवकुमार आठवले
नाशिक

इलाही जमादार
कदम निवास, डेक्कन कॉलेज रोड, पुणे 411006
संपर्कध्वनी:- 020-26685667, 9422005211 (1 मार्च 1946)
जखमा अशा सुगंधी, भावनांची वादळे, अर्घ्य, चांदणचुरा, वाटसरू, मला उमगलेली मीरा, सखये, दोहे इलाहीचे, तुझे मौन, मोगरा, गुप्तगूँ ( उर्दू )

किरण जोगळेकर
वसंत भुवन, डॉ. पटवर्धन चाळीसमोर, अंकूर सो. आग्रा रोड, कल्याण (प), जि. ठाणे
संपर्कध्वनी:- 0251-2314514

गिरीश खारकर
खोलापुरी गेट पोलीस स्टेशनजवळ, अमरावती 444601
संपर्कध्वनी:- 0721-2565732 (3 फेब्रुवारी 1973)

शिवाजी जवरे
दीपनगर, ई 7/4, औ.विद्युत केंद्र, भुसावळ, जि. जळगाव 425307
संपर्कध्वनी:- 02582-251207, 9960824496
नाद-निनाद, गझलचर्चा

अनंत नांदूरकर ( ख़लिश )
अंबा गेटच्या आत, पटवीपुरा, अमरावती
संपर्कध्वनी:- 9960302535
आंतरसल

अनंत ढवळे
औरंगाबाद / पुणे
संपर्कध्वनी:- 9823089674
मूक अरण्यातील पानगळ

अभिमन्यू आळतेकर
जी 3, गुरुप्रसाद सो. हनुमान मार्ग, विलेपार्ले (पू), मुंबई 400057
संपर्कध्वनी:- 022-26176061, 9322682505

अरूण चिंचकर
शिवरत्न, 150 ब, सोपाननगर, सासवड, ता. पुंदर, जि. पुणे 412301
संपर्कध्वनी:- 02115-223725 (3 ऑक्टोबर 1975)

मनोहर रणपिसे
301 सी, लवकुश अपार्टमेंट, सिंधी सो. चेंबूर, मुंबई 400071
संपर्कध्वनी:- 022-25231878

मधूसूदन नानिवडेकर
मु. पो. नानिवडे, व्हाया खारेपाटण, ता. वैभववाडी, जि. सिंधूदूर्ग
संपर्कध्वनी:- 9970373712

म. भा. चव्हाण
गांधी भवन, अंध शाळेजवळ, कोथरूड, पुणे 411029
संपर्कध्वनी:- 020-24002924, 992217297698, 22895743 (2 जून 1957)

योगेश वैद्य
चेंबूर

माधव डोळे
सद्गुरू अपार्टमेंट, ब्लॉक नं. 103, पहिला माळा, जोशी बाग, कल्याण 421301
संपर्कध्वनी:- 0251-2321727, 9221323025

डी. एन. गांगण
रितिका सी - 5, रंजन रितिका को-ऑप हौ. सो. लि., एस. व्ही. रोड, दहिसर (पूर्व), मुंबई 400068
संपर्कध्वनी:- 022-28282839, 9323795996 (20 जानेवारी 1941)

डॉ. समीर चव्हाण
द्वारा/ शेखर लक्ष्मण चव्हाण, सर्व्हे नं. 24/1/1, ए, प्रसाद पार्क सो. सी 55, हिंगणे रोड, विठ्ठलवाडी, पुणे 411051
संपर्कध्वनी:- 9881041412

शोभा तेलंग
66, जी. एच. स्कीम नं. 54, अनुपम नगर, इंदूर (म. प्र) 452010
संपर्कध्वनी:- 0731-2552611

सुनिल तांबे (जिवा)
रूम नं. 15, बिल्डींग ई/6, अन्नपूर्णा सो., सेक्टर 48, नेरूळ (प), नवी मुंबई 400706
संपर्कध्वनी:- 022-27713941, 9322650496

अजब
डॉ. आश्विन जावडेकर
००४/२५-केतकी, वसंतविहार, ठाणे (प), ४००६१०.
भ्र.ध्व. ०९८२१००९६१५
परिचय- 
~ मराठी कविता व गजल-लेखन
~मराठी व उर्दू गीत-गजलांचे संगीत-निर्देशन
~अनेक मैफलींत गायन
~मुशायर्‍यांमध्ये सहभाग
~ व्यवसायाने बालदंतचिकित्सक
 

येथे बहुदा फाँट मिसिंग आहे.
ही अडचण लवकरच दूर होईल...
क्षमस्व...

शॅलेश कुलकर्णी.
४,' ज्ञानगंगा', बिब्वेवाडी मार्ग,
६८६/२अ+ २ब , साई फोटो स्टूडियो जवळ,
बिब्वेवाडी , पुणे - ४११ ०३७.
मोबाईल क्र. - ९४२२० ८९६९१
                          ९९२३३ ९६०६०
- हिन्दी आणि उर्दू मध्ये गझल , नज्म, कविता, दोहे, कह-मुकरनी इ. काव्यप्रकार.
व्यवसाय- अंतर्गत वास्तुरचनाकार ( आर्किटेक्ट)

नाव : अमेय जोशी
कायम्चा पत्ता :
ल्क्श्मी निवास, सहदेव न्ग्र ,
पंपींग स्टेश्न ज्व्ळ, नाशिक - ४२२०१३
त्त्पुर्ता पत्ता :
२०२ , ए१ - ब विंग ,
कॉस्मॉस रेसिडंसी , वाग्बीळ नाका ,
ठाणे (प).
दूरध्वनी
क्रमांक : ९८२०१०३७२४
ईमेल : ameya321@yahoo.com

व्यवसाय - सॉफ्ट्वेयर डेव्ह्ल्प्र या नात्याने आयटी कंपनीत कार्यरत. चित्र्कारी व गायनाचा  छंद.
इतिहास, कादंब्र्या हे आवडते विषय. 

बापू दासरी,
१५७, अनुग्रह,
स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी,
नांदेड.
व्यवसाय : निरीक्षक म्हणून शासकिय  सेवेत
ई मेल : bapu111@gmail.com
छंदः  अनेक राज्यस्तरीय मैफीलीचे सुत्र संचालन, गीत, गझल, अभंग, ओवी, स्तंभ लेखन, महाराष्ट्रातील बहुतेक प्रसिध्द दिवाळी अंकातून साहित्य प्रसिध्द.  स्फुट लेखन

दशरथ यादव, भेकराईनगर,  (ढमाळ् वाडी)  हडपसर पुणे २८.  
मो..९८८१०९८४८१

गावाकड्चा पत्ता  - माळ शिरस (भुलेश्वर) ता. पुरन्दर जि.पुणे
पुणे पता - भेकराईनगर,  (ढमाळ् वाडी)  हडपसर पुणे २८ फोन - ९८८१०९८४८१
ले़खन  - कविता, गीते, कथा, कादब्नरी  व गझल  तसेच   पत्रकारिता
महिमा भुलेश्वराचा ----गाण्याचा अल्स्ब्म
यादवकालीन भुलेश्वर ...पुस्तकाचे लेखन
वारीच्या वाटेवर ............६०० पानी  ऍतिहसिक  कादम्बरी
कविसमेलन .........शेकडो कार्य्क्रम

प्र दी प   गां ध ली क र
आ र- १६,   का क डे   पा  क,   ता ना जी न ग र,
चिं च व ड,   पु णे- ४११ ०३३.
 

हेमन्त डान्गे
"सोहम्",गुरु-प्रसाद नगर्,कलम्बा रोड,
ITI जवळ्,कोल्हापुर
संपर्कध्वनी:-  9881013417

नावः- ऋत्विक फाटक

गावः- पुणे

पत्ता:-फ्लॅट नं.६ बिल्डिंग नं.२ गणेश बाग, वडगाव बु||, सिंहगड रस्ता, पुणे ४११०५१

फोन नं.- २४३५१०९१

सद्यस्थिती- इयत्ता बारावीत फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये शिकत आहे.

इतर- कथाभारती बालकवी सम्मेलनातील पारितोषिक प्राप्त.
       छात्र प्रबोधन, मासिक मुलांचे[मामु], सामना  इ. मध्ये कविता प्रकाशित.
       मराठीशिवाय संस्कॄत व इंग्रजी भाषेतूनही कविता.
       भर्तृहरीच्या नीतिशतकाचे मराठीत समश्लोकी रूपांतर

ई मेल पत्ता- rutwikdphatak@gmail.com


      

नाव : प्रसन्न शेंबेकर
पत्ता : ७४, अभ्युदय, शिव-शक्ती सोसायटी, नवे सोनेगाव, नागपूर , ४४००२५
भ्रमणध्वनी : ०९४२३५६५१०१
स्थिरध्वनी : ०७१२-२२९२३१४
ईमेल : shembekarps@gmail.com

प्रसन्न शेंबेकर
 "तुझी जागण्याची अदा पाहिली/ 
फुले आरतीला उभी राहिली"

नाव : जयश्री अंबासकर
पत्ता : कुवेत
ईमेल : jayavi2005@gmail.com
गीतकार म्हणून आतापर्यंत ३ अल्बम्स निघालेत.
१. स्पर्श चांदण्याचे -  संगीतकार-विवेक काजरेकर 
                          गायक - सुरेश वाडकर, पद्मजा फेणाणी
२. सारे तुझ्यात आहे - संगीतकार-अभिजीत राणे
                             गायक - देवकी पंडित, वैशाली सामंत, स्वप्निल बांदोडकर
३. तुझा चेहरा -      संगीतकार -  अभिजीत राणे
                         गायक - संगीता चितळे
निवेदन, गायन, लेखन हा छंद !

 
pratik puri
mahila ashram, sewagram road, wardha, 442001
phone- 9922354730
pratikpuri22@gmail.com
i am a lyricist, singer, writer. i write in marathi, hindi and english.

डॉ. सुरेशचंद्र नाडकर्णी.
(ज्येष्ठ गझलकार)

पत्ता: सुगंध सोसायटी,
      ८०१, भांडारकर रस्ता,
      पुणे - ४११००४

नाव :- नचिकेत भिंगार्डे
परिचयः- वय २२, संगणक अभियंता, एन्जल ब्रोकींग लिमिटेड.
पत्ता:- ७४/ग्रीन व्हिला,
भवानि शंकर मार्ग्,दादर्,मुंबई-४०००२८
भ्रमणध्वनी :- ९९२०८८०८४४
  

नाव :- नचिकेत भिंगार्डे
परिचयः- वय २२, संगणक अभियंता, एन्जल ब्रोकींग लिमिटेड.
पत्ता:- ७४/ग्रीन व्हिला,
भवानि शंकर मार्ग्,दादर्,मुंबई-४०००२८
भ्रमणध्वनी :- ९९२०८८०८४४
  

शरद गोरे
पत्ता - ३८|१ श्रीराम कॉलनी, केशवनगर मुढ्वा पुणे ३६ मो..९४२२३००३६२, ९९२२९८६३८६

शुभांगी रथकंठीवार
९३२५५२६७००,
नागपूर.

लोटन गवळे
०६,पार्त रो हाउस्,विट्ट्ल नगर.
नासिक
०९९२१०४२४३१
०९९२१०९८२८६

ज्ञानेश पाटील

पत्ता- ३४, गणेश नगर, एरंडोल रोड, धरणगाव. ४२५१०५
जि. जळगाव
व्यवसाय- डॉक्टर.
दूरभाष- (०२५८८) २५१८६८
मोबाईल- ९८२२७९६५६६

# नाव : अनिल रत्नाकर
# संक्षिप्त परिचय (शक्य झाल्यास) :अनेक कविता प्रकाशित, तसेच थोडेसे गझल लेखन. गद्य लेखन.
# पत्ता : अ ४०३, जुपिटर प्लाझा, मान्पाडा रोड, डोम्बिवली.
# दूरध्वनी क्रमांक : ९२२४३५३२४३
# ईमेल : dranil_ratnakar1960@rediffmail.com

मा़झ्या नावाच्या समावेशाबद्द्ल मनःपुर्वक धन्यवाद.
सगळीक्डे माझे नाव इंग्रजीत प्रकाशित झाले आहे. ते मराठीत आले तर जास्त आनंद होईल. चूक मीच केली अस्णार पण सुधारण्याची पध्द्त माहीत नसल्याने आपणास विनंती करत आहे.

माझ्या नावात खालील बदल करावा.
माझे इंग्रजीत प्रकाशित होणारे नाव मराठीत यावे ही विनंती.

# नाव : रत्नाकर
# संक्षिप्त परिचय (शक्य झाल्यास) :अनेक कविता प्रकाशित, तसेच थोडेसे गझल लेखन. गद्य लेखन.
# पत्ता : अ ४०३, जुपिटर प्लाझा, मान्पाडा रोड, डोम्बिवली.
# दूरध्वनी क्रमांक : ९२२४३५३२४३
# ईमेल : dranil_ratnakar1960@rediffmail.com

* नावः दत्ता जाधव.
* संक्षिप्त परिचयः गायक, प्रस्तावनाकार,ग़ज़लकार, संगीतकार, "फूल मेंदिचे" हा ग़ज़लसंग्रह
प्रकाशित. तसेच सर्व प्रकारचे पद्य लेखन.
* पत्ता: सी/३०४, शिव-ओम्-शक्ती; हौ.सोसा.
रामनगर, शिवमंदिर पथ, डोंबिवली (पूर्व).
* दूरध्वनी क्रमांकः ०२२-२४५१८७२.
* ईमेलः जेदत्ता@रेडिफमेल.कॉम

दोनदा समावेश झाल्याने इथली नोंद रद्द करत आहे.

डॉ.कैलास गायकवाड.

नाव : डॉ.कैलास गायकवाड
संक्षिप्त परिचय : नवी मुंबई महानगर पालिकेत वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत......नाट्य कलावंत्,कवी,वाशी येथिल ज्येष्ठ गझलकार विनायक त्रिभुवन यांजकडुन गझल लेखनास प्रेरित.
पत्ता : २०३,शिव-तेज प्लाझा,प्लॉट क्र.बी-७१,सेक्टर-२०,नेरुळ्,नवी मुंबई.
दूरध्वनी क्र : ९००४९३३७७३
ईमेल : कैलास्@डॉक्टर.कॉम
http://www.drkailas.blogspot.com

डॉ.कैलास गायकवाड.

Pages