व्यंगचित्र

प्रतिसाद

शिवाजी राव,
 व्यंगचित्र आवडले.
लगे रहो शिवा भाई |
- डॉ.श्रीकृष्ण राऊत

व्यंगचित्र आवडले!

वर्मावर बोट ठेऊन राहिले बाप्पा तुम्ही त !!

तीर निशाने पर चलाया है...
शिवाजीराव,
आपली तलवारबाजी आवडली...