स्वप्न आता पापणीला छळत नाही

                           स्वप्न आता पापणीला छळत नाही
                           सत्य कुठले भास कुठला कळत नाही


                           मी किती वेळा तुला सांगू कहाणी?
                           राम वनवासात जाणे टळत नाही


                           तीच तू ,अन चंद्रही तो ,तोच मी ही
                           (रक्त आहे तेच पण सळसळत नाही)


                           मी कुणाचा चाहता वा शिष्य नाही
                           पायवाटेला जुन्या मी वळत नाही


                           येत नाही वावटळ का अजुन गावी?
                            फुंकरीने पान इथले हलत नाही


                           जीवनाचे भान आले, पण उशीरा
                           अन चिता बेभान आता ़जळत नाही


                            देठ असता पाकळीला अर्थ आहे
                            हे तुला कळते तरीही वळत नाही


                             कस्तुरीचा उगम ना उमगो मृगाला
                             ज्ञान झाले की कुणीही पळत नाही


 


                

गझल: 

प्रतिसाद

मी किती वेळा तुला सांगू कहाणी?
राम वनवासात जाणे टळत नाही

 तीच तू ,अन चंद्रही तो ,तोच मी ही
 (रक्त आहे तेच पण सळसळत नाही)... बहोत खूब

-मानस६

स्वप्न आता पापणीला छळत नाही
 सत्य कुठले भास कुठला कळत नाही

 मी किती वेळा तुला सांगू कहाणी?
राम वनवासात जाणे टळत नाही
तीच तू ,अन चंद्रही तो ,तोच मी ही
  (रक्त आहे तेच पण सळसळत नाही)
देठ असता पाकळीला अर्थ आहे
 हे तुला कळते तरीही वळत नाही


                             प्रमोदराव,  अप्रतिम ..वरील शेरांबाबत तर काही विचारूच नका. लिहीत राहा...शुभेच्छा...

प्रमोदराव,  अप्रतिम ..वरील शेरांबाबत तर काही विचारूच नका. लिहीत राहा...शुभेच्छा...
प्रदीपशी सहमत!!

प्रमोदजी, मस्त गझल!
सर्वच शेर आवडले. पण राम, पान आणि कस्तुरी हे विशेषच!!

डॉ.बेजकर,

स्वप्न आता पापणीला छळत नाही
सत्य कुठले भास कुठला कळत नाही
मी किती वेळा तुला सांगू कहाणी?
राम वनवासात जाणे टळत नाही
देठ असता पाकळीला अर्थ आहे
हे तुला कळते तरीही वळत नाही
----- केवळ दर्जेदार! क्या  कहने..
जयन्ता५२
 
 

स्वप्न आता पापणीला छळत नाही
सत्य कुठले भास कुठला कळत नाही
सुंदर गझल.

तीच तू ,अन चंद्रही तो ,तोच मी ही
(रक्त आहे तेच पण सळसळत नाही)

मी कुणाचा चाहता वा शिष्य नाही
पायवाटेला जुन्या मी वळत नाही

अल्टी!!!

मी कुणाचा चाहता वा शिष्य नाही
पायवाटेला जुन्या मी वळत नाही
सुंदर आणि खरे..!