महत्त्वाचे दुवे

प्रतिसाद

मा.विश्वस्त,
गझल प्रकाशनासाठी मा. विश्वस्त यांना पाठविली असता स्वीकारली गेली नाही. गझल पाठविताना कोणाचे नावे पाठवावी ते क्रुपया सांगावे. मी यापुर्वी दोन वेळा पाठविलेली गझल आपणास प्राप्त झाली नसलेचा निरोप मला मिळाला. मला आपण सदस्यत्व दिलेबद्दल आभारी आहे.
मी गझल कोणाचे नावे पाठवावी तो कळवावे म्हणजे मला आपली रचना पाठविता येइल.
धन्यवाद.
आपला स्नेह अभिलाषी,
विरेंद्र