चिडता का हो ?

वेडे मी जगतास म्हणालो चिडता का हो?
कुचकामी इतिहास म्हणालो चिडता का हो?

श्रीमंतीच्या ओंगळवाण्या प्रदर्शनाला
गरिबीचा उपहास म्हणालो चिडता का हो

खटपट केली मंत्री झाले ते दरबारी
श्रेष्ठी घरचे दास म्हणालो चिडता का हो?

उंची कपडे ओळख झाली या नेत्यांची
खादीचा हा -हास म्हणालो चिडता का हो?

लम्बे चौडे भाषण त्यांचे ऐकू कैसे?
मिनिटाला मी तास म्हणालो चिडता का हो?

काळे धंदे काळी करनी रुतबा त्याना
काळा मी सुर्यास म्हणालो चिडता का हो?

लफडी उघडी करण्या लिहिती त्या शूराना
वंदन करुनी व्यास म्हणालो चिडता का हो?

निर्मोही बाबांच्या पदरी पैसा अडका
ढोंग्याना बकवास म्हणालो चिडता का हो?

गोंगाटाने नवगीताच्या डोके उठले
सप्तसुराना श्वास म्हणालो चिडता का हो?

भडकाऊ प्रक्षेपण बघता टी व्ही वरती
"सह्याद्री"ला पास म्हणालो चिडता का हो?

हसणे "निशिकांतास" मिळाले जगता जगता
ग्रिष्माला मधुमास म्हणालो चिडता क हो?

निशिकांत देशपांडे
प्रतिसादाची प्रतिक्षा मोब न 98907 99023
e mail nishides1944@yahoo.com

गझल: