कशाला नाचते पोरी?

कशाला नाचते पोरी?
मला का जाचते पोरी ?

किती घायाळ मी व्हावे ;
किती तू हासते पोरी ..

तिथे कोजागिरी.आणि-
इथे आरासते पोरी ..

कधी हाती न ये पारा;
तशी तू भासते पोरी ..

समाजाच्या भल्यासाठी-
स्वत:ला तासते पोरी ..

नभाला रंग खोटे ते -
कशाला फासते पोरी ?

गझल: