अर्थ आहे

आज हा जाई, उद्याला अर्थ आहे
का जुने आता? नव्याला अर्थ आहे

जायचे आहे पुढे, जाणार आहे,
व्यर्थ मागे थांबण्याला अर्थ आहे?

भेकडांचे टोमणे झाले निकामी,
काय त्यांच्या बोलण्याला अर्थ आहे?

दाट काळोखास मी का घाबरावे?
दीप नाही? काजव्याला अर्थ आहे!

का उगा चिंता, उद्या येईल कैसा?
जे जसे होईल, त्याला अर्थ आहे!

सूर ल्याले सूर्यबिंबाची झळाळी,
सांजवेळी मारव्याला अर्थ आहे

माळ ना या मोकळ्या केसांत थोडे,
त्याविना का चांदण्याला अर्थ आहे?

गझल: 

प्रतिसाद

क्षमा... पण फक्त शेवटचा आवडला..

छान..............