म्हटले होते

आषाढघनांचे गाणे वेचावे म्हटले होते
रंध्रांत सुरांचे गाणे पेरावे म्हटले होते

जो माझ्या वाटेवरती पेरून चांदणे गेला,
त्या लोभस आनंदाला भेटावे म्हटले होते

एकाकी अभिमन्यू मी, लढले पण अंती हरले
नियतीच्या चक्रव्युहाला भेदावे म्हटले होते

हातात उरे इतकासा चतकोर फाटका तुकडा,
आभाळ तुझे सवडीने झेलावे म्हटले होते

मी ऐन क्षणी चुकले अन् सोंगट्या पटावर थिजल्या
हा डाव जिंकण्यासाठी खेळावे म्हटले होते

गझल: 

प्रतिसाद

चांगली, सुबक गझल.

जो माझ्या वाटेवरती पेरून चांदणे गेला,
त्या लोभस आनंदाला भेटावे म्हटले होते

शेर आवडला.
पुलेशु.

हातात उरे इतकासा चतकोर फाटका तुकडा,
आभाळ तुझे सवडीने झेलावे म्हटले होते

आहाहा!!!

आवडली गझल.

जो माझ्या वाटेवरती पेरून चांदणे गेला,
त्या लोभस आनंदाला भेटावे म्हटले होते......................वाह वा

एकाकी अभिमन्यू मी, लढले पण अंती हरले
नियतीच्या चक्रव्युहाला भेदावे म्हटले होते ...................क्या बात है

क्रांती, वा सुंदरच...

हातात उरे इतकासा चतकोर फाटका तुकडा,
आभाळ तुझे सवडीने झेलावे म्हटले होते - व्वा! मस्तच!

मी ऐन क्षणी चुकले अन् सोंगट्या पटावर थिजल्या
हा डाव जिंकण्यासाठी खेळावे म्हटले होते - दुसरी ओळ फारच आवडली.

अभिनंदन!

-'बेफिकीर'!

yess... सुबक गझल!

हातात उरे इतकासा चतकोर फाटका तुकडा,
आभाळ तुझे सवडीने झेलावे म्हटले होते.... सर्वात आवडला.. :)

जो माझ्या वाटेवरती पेरून चांदणे गेला,
त्या लोभस आनंदाला भेटावे म्हटले होते
वाव्वा. चांगली झाली आहे गझल. हा डाव जिंकण्यासाठी खेळावे म्हटले होते अशा सुट्या ओळीही लक्षणीय.