फीतूर ....

फीतूर ....

लाजणे फीतूर होते
आरशाला दूर होते .............!!

श्वास ओले पैंजणाचे
बासरीचे सूर होते ..............!!

कंकणी जे स्पंदनी ते
मी मला काहूर होते .............!!

भाळता आभाळ भाळी
चंचला मी चूर होते ..............!!

वाळले डोळ्यात अश्रू
काजळा आतूर होते ..............!!

गाजले ओठात नाही
हारणे मंजूर होते ................!!

अंतरी तुझिया जळोनी
मी नवा अंकूर होते ..............!!

.....कविता

वृत्त :मनोरमा

गझल: 

प्रतिसाद

भाळता आभाळ भाळी
चंचला मी चूर होते ..............!!

अंतरी तुझिया जळोनी
मी नवा अंकूर होते ..............!!

लाजणे फीतूर होते
आरशाला दूर होते .............!!

श्वास ओले पैंजणाचे
बासरीचे सूर होते ..............!!

हे शेर खूप आवडले.....

सूंदर गझल.

पुलेशु.

कंकणी जे स्पंदनी ते
मी मला काहूर होते .............!!

भाळता आभाळ भाळी
चंचला मी चूर होते ..............!!

वाळले डोळ्यात अश्रू
काजळा आतूर होते ..............!!

तीनही शेर खूप आवडले!!!

वाहवा!

वाहवा!

अंतरी तुझिया जळोनी
मी नवा अंकूर होते ..............!!

वा कविता वा सुंदरच...

खूप खूप आभारी आहे तुमची .....
मनापासून धन्यवाद