''चेहरा''

''चेहरा''

चेहर्‍याची चांगली ही रीत नाही
अंतरीचे दु:ख तो लपवीत नाही

साहिल्या इतक्या झळा या जीवनाच्या
हाय ! आता आगही जाळीत नाही

वाटण्या आलो जगाला मोद किंतू
सौख्य इतुके माझिया झोळीत नाही

चालतो मी आजही नाकासमोरी
पण इथे रस्ते सरळ ओळीत नाही

सौख्य अज्ञाना मधे ही गोष्ट सच्ची
का तुला ”कैलास” हे माहीत नाही?

डॉ.कैलास गायकवाड

गझल: 

प्रतिसाद

चेहर्‍याची चांगली ही रीत नाही
अंतरीचे दु:ख तो लपवीत नाही
छान शेर!

जाळीत, झोळीत, ओळीत
छान शेर!

डॉक्टरसाहेब.. मस्त गझल. मतला आवडला.

चालतो मी आजही नाकासमोरी
पण इथे रस्ते सरळ ओळीत नाही
ऐवजी

चालतो मी आजही नाकासमोरी
पण इथे रस्ता सरळ ओळीत नाही

असे हवे का? रस्ते हे अनेकवचन लावलं तर ओळीत नाहीत असं लिहावं लागेल ना?

चु.भू.द्या.घ्या.

बहर.

चेहर्‍याची चांगली ही रीत नाही
अंतरीचे दु:ख तो लपवीत नाही.....वा.

साहिल्या इतक्या झळा या जीवनाच्या
हाय ! आता आगही जाळीत नाही.........आशय आवडला.

सौख्य अज्ञाना मधे ही गोष्ट सच्ची
का तुला ”कैलास” हे माहीत नाही?.....खुप छान.

कैलासजी,
सुंदर रचना.गझलेतील शेरांमधला आशय मनाला जास्त भावला.
शुभेच्छा!

चालतो मी आजही नाकासमोरी
पण इथे रस्ता सरळ ओळीत नाही

चांगली गझल...

चालतो मी आजही नाकासमोरी
पण इथे रस्ता सरळ ओळीत नाही..

सगळ्या द्विपदी खूपच सुंदर...शुभेच्छा!

चालतो मी आजही नाकासमोरी
पण इथे रस्ता सरळ ओळीत नाही

क्या बात है!!!

.....
रस्ता इतका सरळ कि कळ्ले चुकला रस्ता
मग वाटेतील दगडांनाही हटकत गेलो.

आठवला!

चेहर्‍याची चांगली ही रीत नाही
अंतरीचे दु:ख तो लपवीत नाही

छान.

साहिल्या इतक्या झळा या जीवनाच्या

हाय ! आता आगही जाळीत नाही
छान.

चालतो मी आजही नाकासमोरी
पण इथे रस्ते सरळ ओळीत नाही

वा

मार डाला!
थोडीही कीव केली नाहीत आमची,
आता नरकातून प्रतिसाद देतोय!
रामकुमार

साहिल्या इतक्या झळा या जीवनाच्या
हाय ! आता आगही जाळीत नाही... क्या बात है

चालतो मी आजही नाकासमोरी
पण इथे रस्ता सरळ ओळीत नाही

छान ! सु॑दर ,वा.
मस्त गझल्,आवड्ली.

खुप आवडली गझल.