कणसूर

का जिवाला आज त्याच्या लागली हुरहूर आहे?
कोण अज्ञातातुनी निर्यातले काहूर आहे?

लोक सारे दूर जाती - तो जरा दिसला कुठे की !
हे खरे का? की अताशा तोच त्याच्या दूर आहे?

दिसत आहे तो असा शुद्धीतला माणूस का रे?
बिघडले का आज कांही? - और त्याचा नूर आहे

गीत जे तो गात आहे बेसुरे आहे खरे ते
(शुद्ध नाही लागला - शुद्धीतला कणसूर आहे)

पैज लावा - कीर्त त्याची फारशी टिकणार नाही
तेवणारी ज्योत ना तो धधकता कापूर आहे

गझल: 

प्रतिसाद

पैज लावा - कीर्त त्याची फारशी टिकणार नाही
तेवणारी ज्योत ना तो धधकता कापूर आहे

फारच सुंदर शेर.

मुटेजींनी नमुद केलेला शेर आवडला.

बाकीचे शेर संदिग्ध वाटले.

पुलेशु.

डॉ.कैलास

मला मतलाच आवडला.

का जिवाला आज त्याच्या लागली हुरहूर आहे?
कोण अज्ञातातुनी निर्यातले काहूर आहे?

लोक सारे दूर जाती - तो जरा दिसला कुठे की !
हे खरे का? की अताशा तोच त्याच्या दूर आहे?

हे दोन मतला, शेर आवड्ले...

पैज लावा - कीर्त त्याची फारशी टिकणार नाही
तेवणारी ज्योत ना तो धधकता कापूर आहे

आवडला.

लोक सारे दूर जाती - तो जरा दिसला कुठे की !
हे खरे का? की अताशा तोच त्याच्या दूर आहे?

वा..

पैज लावा - कीर्त त्याची फारशी टिकणार नाही
तेवणारी ज्योत ना तो धधकता कापूर आहे

वा..

विसुनाना, बऱ्याच दिवसांनी! येऊ द्या आणखी....

प्रतिसाद देणार्‍यांचा अतिशय आभारी आहे.
@डॉ. कैलास, संदिग्धता शब्दांत आहे की अर्थात आहे?
@चित्तरंजन भट,प्रयत्न करतो.

विसुनाना.. अर्थातच आहे. पुन्हा वाचताना अर्थ लागतोय... पण तरीही मतला २ र अन ४ था शेर चा अर्थ लागला नाही.

डॉ.कैलास

अर्थातच, अर्थ समजावून सांगावा लागणे ही गझल/शेर फसल्याची खूण आहे.

कोण अज्ञातातुनी निर्यातले काहूर आहे?

-येथे निर्यातले = निर्यात केलेले /झालेले असा अर्थ आहे. 'कोण' या शब्दाचा अर्थ 'कोणि' असा किंवा 'कोणत्या' असा कोणताही घेता येईल.
अर्थ १ : त्याच्या मनात माजलेले काहूर अज्ञातातून कोणी निर्यात केले आहे?
अर्थ २ : त्याच्या मनात माजलेले काहूर कोणत्या अज्ञातातून निर्यात झाले आहे?

गीत जे तो गात आहे बेसुरे आहे खरे ते
(शुद्ध नाही लागला - शुद्धीतला कणसूर आहे)

- कणसूर म्हणजे जो सूर मूळ शुद्ध स्वरापेक्षा कमी-अधिक लागतो तो. 'कणसूर' ही गायनकलेच्या परिभाषेतली संज्ञा आहे.
त्याचे गीत बेसूर आहे हे निश्चित. कारण काय? तर - तो ज्यावेळी उत्तम, शुद्ध गातो तेव्हा स्वतः शुद्धीत नसतो. (कसल्याशा नशेत असतो.) आता लागलेला सूर मात्र त्याने स्वतः शुद्धीत असताना लावल्यामुळे कणसूर - (निम्न/अशुद्ध) लागला आहे.

हा अर्थ सांगून कवीने त्याचा पराभव मान्य केला आहे. :)

विसुनाना....... हा आपला पराभव नाही,माझे अज्ञान आहे...... एक रसिक म्हणून मी माझे अज्ञान मान्य करतो.

डॉ.कैलास