जागू नको

रात्र सारी जागू नको
झोप माझी मागू नको

जाहलो मी वेडापिसा
लाघवी तू वागू नको

शब्द माझे झोपेतले
स्वप्न माझे मागू नको

चूक आहे साधीच ती
तोफ मोठी डागू नको

वेळ नाही माझ्याकडे
फार मागे लागू नको

गझल: 

प्रतिसाद

रात्र सारी जागू नको आणि फार मागे
लागू नको
छान.

धन्यवाद ह.बा.

छोट्या बहरातली छान गझल..... फक्त लयीत म्हणताना अडखळायला होते काही ठीकाणी....

चूक आहे साधीच ती
तोफ मोठी डागू नको

इथे , चूक ती साधीच आहे
तोफ मोठी डागू नको

असे केल्यास लय जमते....

बाकी छान.

डॉ.कैलास

क्या बात है कैलासजी,
किती सहज बदल सुचवलात. धन्यवाद.
लोभ असावा.

रात्र सारी जागू नको
झोप माझी मागू नको
----- छान
जाहलो मी वेडापिसा
लाघवी तू वागू नको
----- छान

शब्द माझे झोपेतले
स्वप्न माझे मागू नको
--------- समजला नाही.
चूक आहे साधीच ती
तोफ मोठी डागू नको
------------ठिक
वेळ नाही माझ्याकडे
फार मागे लागू नको
------- ??
जयन्ता५२

प्रतिसादाबद्द्ल धन्यवद जयन्तराव,
खुप आतुरतेने वाट पहात होतो.
अगम्य वाटलेले सुधारणे शक्य आहे.
परत एकदा आभार.
लक्ष असु द्यावे.
आपली गझलही मला फार आवडली पण माझ्यासारख्या नवख्याने गुरुंना प्रतिसाद द्यावा की नाही कळत नव्हते.