कधीच नाही

का बंध रेशमाचे जुळले कधीच नाही
चित्रात रंग माझ्या भरले कधीच नाही

त्या सावळ्याच होत्या रात्री फिरून माझ्या
देहात चांदणे मग फुलले कधीच नाही

बरसात ही सुरांची तव मैफ़लीत होते
मज त्या सरींत भिजणे जमले कधीच नाही

डोळ्यात जागलेल्या रात्री कितीक माझ्या
स्वप्नात भेटणे तुज सुचले कधीच नाही

जखमा दिल्या जगाने, बुजल्या तशाच सा-या
का घाव तू दिलेले भरले कधीच नाही

जग जिंकले सदा मी, जिंकेन मी पुन्हा ते
का जिंकणे तुला मज जमले कधीच नाही

जयश्री

गझल: 

प्रतिसाद

क्या बात है!!!!फडाड..

डॉ.कैलास

खुप आवडली. बंध रेशमाचे आवडले.

छान.

जग जिंकले सदा मी, जिंकेन मी पुन्हा ते
का जिंकणे तुला मज जमले कधीच नाही
खूप आवडला.

काही बदल कसे वाटतात, पहावे.

जग जिंकले सदा मी, जिंकेन मी पुन्हा ते
का जिंकणे तुला मज जमले कधीच नाही

जग जिंकले सदा मी, जिंकेनही पुन्हा ते
का जिंकणे तुला मज जमले कधीच नाही
एकाच शेरात दोनदा मी शक्यतो नसावा.
---
जखमा दिल्या जगाने, बुजल्या तशाच सा-या
का घाव तू दिलेले भरले कधीच नाही

जखमा दिल्या जगाने, त्याही बुजून गेल्या
का घाव तू दिलेले भरले कधीच नाही?

किंवा
ज्या ज्या दिल्या जगाने जखमा बुजून गेल्या
का घाव तू दिलेले भरले कधीच नाही ?

शुभेच्छा.

छान गझल! आवडली.

बरसात ही सुरांची तव मैफ़लीत होते
मज त्या सरींत भिजणे जमले कधीच नाही

डोळ्यात जागलेल्या रात्री कितीक माझ्या
स्वप्नात भेटणे तुज सुचले कधीच नाही

वा: अफलातून आहे!

जयश्री
गझलगीत म्हणून छानच आहे. आवडले. चाल लावली तर मस्तच होईल.
पण एक गझल म्हणून तिचा आनंद घेता आला नाही कारण इतकी सुंदर लय असली तरी सगळ्या कल्पना खूप
नेहमीच्या वाटल्या. चू. भू. दे. घे.
सोनाली

जग जिंकले सदा मी, जिंकेनही पुन्हा ते
का जिंकणे तुला मज जमले कधीच नाही
एकाच शेरात दोनदा मी शक्यतो नसावा
.

आपल्या म्हणण्याशी मी सहमत आहे.

डॉ.कैलास

छान गझल! आवडली.

धन्यवाद :)
सोनाली.....तुझी प्रतिक्रिया परखड असली तर तिचा अगदी मनापासून स्वीकार करतेय...तू सांगितलेलं एकदम पटेश.......नक्की विचार करेन.

शेवटचा शेर आवडला. केदारने सुचविलेले बदल वगैरे ठीक आहेत. पण तरीही फार भावली नाही. असो.

मला आवडलेला शेर :

डोळ्यात जागलेल्या रात्री कितीक माझ्या
स्वप्नात भेटणे तुज सुचले कधीच नाही

उत्तम रचना.

खूप उशीरा वाचली...
का घाव तू दिलेले भरले कधीच नाही(त)??

जखमा दिल्या जगाने, त्याही बुजून गेल्या
का घाव तू दिलेले भरले कधीच नाही?
हा केदारनी सुचवलेला बदल अधिक समर्पक वाटला...

अतीशय सुंदर गझल आहे.