कसाबसा मी जगतो ते

मी जाणुन आहे वास्तव की प्राजक्त पहाटे असतो ते
मी जागा नसतो पाहुन मग तो उमलुन उमलुन फुलतो ते

हे नकोनकोसे होणे तू अनुभवलेले आहेस कुठे?
मी समजुन वाग स्वतःशी मग समजेल तुला मी म्हणतो ते

ग्रीष्मावरती हेमंतछटा देणे पदराला जमले पण
शरदाचे डोळे दाखवती वर्षाही येथ बरसतो ते

आकाश तुझे, हा चंद्र तुझा, दुनियाच तुझी झाली आहे
पण आठवतो कोठे जो सारे तुझ्यावरी उधळवतो ते

तू असताना नसलीस तरी पण नसताना असतेस इथे
ऐकून तरी घे कसे तुझे मी नसणे 'असणे' करतो ते

हे केस मुलायम ओलेते नाहून चमकणे आवडते
पण पाठ आमच्याकडे तुझी, कळणार कसे जळफळतो ते

निवडुंग कुठे, निशिगंध कुठे, हा मुद्दा अमान्य नाही पण
प्रतिकूल अवस्थेमध्येही बघ वाळवंट हिरवळतो ते

इतकेच तुला कळले की मग सार्थक जन्माचे समजावे
या कणाकणाने मरण्यावरती कसाबसा मी जगतो ते

गझल: 

प्रतिसाद

वा वा
मी जाणुन आहे वास्तव की प्राजक्त पहाटे असतो ते
मी जागा नसतो पाहुन मग तो उमलुन उमलुन फुलतो ते

पण पाठ आमच्याकडे तुझी, कळणार कसे जळफळतो ते
हा हा
मस्तच. सगळे शेर आवडले.

मतल्यातील दुसरी ओळ फारच छान. विशेषतः 'उमलुन उमलुन' ने मजा आणली आहे.
इतर शेरांवर विचार चालू....

दोघांचेही धन्यवाद!

अजयराव,

'विचार चालू' याचा अर्थ 'विचार चाललेला आहे' असा आहे की 'लेकाचा चालू विचार' असा आहे?:-))

हे नकोनकोसे होणे तू अनुभवलेले आहेस कुठे?
मी समजुन वाग स्वतःशी मग समजेल तुला मी म्हणतो ते

तू असताना नसलीस तरी पण नसताना असतेस इथे
ऐकून तरी घे कसे तुझे मी नसणे 'असणे' करतो ते

हे दोन्ही शेर सुरेख आहेत.
तसेच निवडुंगाच्या शेरातला आशयही छान.

मी जाणुन आहे वास्तव की प्राजक्त पहाटे असतो ते
मी जागा नसतो पाहुन मग तो उमलुन उमलुन फुलतो ते

उत्तम गझल!