चालेल तोवर चालु दे !

बिनधास्त नाते आपले चालेल तोवर चालु दे !
केंव्हातरी दिन आपला संपेल तोवर चालु दे !

'मी मारल्या हाका तरी नाही कुठे दिसलीस तू...,
गेलो घरी !' ही थाप ती मानेल तोवर चालु दे !

'केली तुझ्याशी मी युती, सत्संग थोडा लाभला !'
प्रेमात हा संवाद ती ऐकेल तोवर चालु दे !

विसरून गेल्यावर मिठी, संपेचना रस्ता तिचा..;
चालायची केंव्हातरी थांबेल ! तोवर चालु दे !

नाते तुझ्याशी ठेवले आहे तिने जे आजवर...
कोणीतरी दोघांत कंटाळेल... तोवर चालु दे !

सागर किनारी भेटल्या काही उथळशा भावना,
फेसाळणे त्यांचे तसे चालेल तोवर चालु दे !

कोणीतरी होता मुके दरबार त्यांचा वाकला;
हा खेळ त्यांना रोजचा झेपेल तोवर चालु दे !

गझल: