एकदा येऊन जा तू... एकदा येऊन जा

एकदा मी संपण्याआधी मला भेटून जा
एकदा येऊन जा तू, एकदा येऊन जा

ज्या ठिकाणी राहतो दोघे, तिथे माझीच हो
वा जिथे नाहीस तू, तेथे मला घेऊन जा

फारसे काही कुठे मी मागतो आहे तसे?
मी जसा होतो तुझ्याआधी तसा बनवून जा

'एकही नाते मला सांभाळता आले कुठे?'
तू तरी हा डाग माझ्यानावचा मिटवून जा

आजही मी बोलताना शेकडो केल्या चुका
आजही तू ऐकल्यावर त्या चुका विसरून जा

त्यातिथे स्वैपाकपाणी हे तुझे कर्तव्यसे
याइथे अपुली कहाणी, एवढे समजून जा

'बेफिकिर' प्रेमामधे नसते अपेक्षा एकही
हे तुलाही मान्य आहे एवढे कळवून जा

-सविनय
बेफिकीर!

गझल: 

प्रतिसाद

चान्गली. पण, धारदार नाही वाटली.

फारसे काही कुठे मी मागतो आहे तसे?
मी जसा होतो तुझ्याआधी तसा बनवून जा

'एकही नाते मला सांभाळता आले कुठे?'
तू तरी हा डाग माझ्यानावचा मिटवून जा

आजही मी बोलताना शेकडो केल्या चुका
आजही तू ऐकल्यावर त्या चुका विसरून जा

...छान वाटले.

अप्रतीम