ओळख

ओळख


---------------------------------------------------------


दिसलो मी  जगाला तरी कळलोच नाही,


फुलवून फुलबाग मी मला फळलोच नाही...//१//


 


आंधळ्या न्यायात वाटले या जगी चैतन्य मी,


आंधळ्या दॄष्टीस त्याच्या मी कधी पडलोच नाही...//२//


 


द्युतात जीवनाच्या नाडलेला धर्म मी,


हाय्..तरी मॄत्युशी पैज मी हरलोच नाही...//३//


 


वाहून व्यर्थ क्षीणलो माझ्या वेदनांची दप्तरे,


प्राक्तनाच्या पाठीवरती  कधी रुळलोच नाही...//४//


 


जरी धुमसले सारखे अंतरीचे निखारे,


होऊन वणवा कधी जळलोच नाही...//५//


 


वेगात दौड झाली ओलांडूनि वसंत,


आवडीच्या वाटेवरी पुन्हा वळलोच नाही...//६//


-----------------------------------------------नचिकेत भिंगार्डे

गझल: