मन्मना...!

कधी जाणता.. अजाणता तुलाच होती यातना,


मन्मना..मन्मना,समजून घे रे जीवना...//ध्रु//


 


चेहर्‍यांच्या सागरात मन चेहरा तोच शोधीते,


निष्पाप एका चेहर्‍यावर सर्वस्व वेडे जुंपीते...


पट तोच डाव नवा प्राक्तनाशी सामना...//१//


 


स्मरती अनेक वचने दिली ओल्या पापण्यांनी,


सारून काटे मागे वार केले पाकळ्यांनी...


जखमा पुन्हा नव्याने साद देती या मना.....//२//


 


नकळत मेघ किती आकाशात वर्षिले,


हरवून अस्तित्व माझे अद्रुश्याला स्पर्शिले...


प्रत्येक क्षणास केली आसवांची याचना.....//३//


 


तरी मन नदीसम खळाळून वाहते,


विसरून अक्षम्य सारे तुझीच वाट पाहते...


स्थिर गूढ डोहात अव्यक्त खोल भावना.....//४//

गझल: